Raporlar
Bilgi Hizmetleri > Raporlar

Faaliyet Raporu

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

HİZMET ENVANTERİ

Performans Raporu

2023 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

2019 Faaliyet Raporu

2018 Faaliyet Raporu

2017 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu

İç Kontrol

2024 Performans Programı

2023 Performans Programı

2022 Performans Programı

2021 Performans Programı

2020 Performans Programı

2019 Performans Programı

2018 Performans Programı

2017 Performans Programı

2016 Performans Programı

2015 Performans Programı

2014 Performans Programı

2013 Performans Programı

2012 Performans Programı

2011 Performans Programı

Stratejik Plan

2021-2024 YILLARI STRATEJİK PLAN

2020-2024 YILLARI STRATEJİK PLAN

2020-2024 YILLARI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2015-2019 Stratejik Plan

Denetim Raporu

2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Gider Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Gelir Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Durum ve Beklentiler

Kamu Hizmetleri Standartı

2023-2024 İç Kontrol Eylem Planı

2022-2023 İç Kontrol Eylem Planı

2020 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2019 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2018 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2017 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2016 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu

2020-2021 İç Kontrol Eylem Planı

Risk Strateji Belgesi

2018-2019 İç Kontrol Eylem Planı

2016-2017 İç Kontrol Eylem Planı