444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Hizmet Rehberi>Sıkça Sorulan Sorular

16 yaşında evlenme başvurusu yapılabilir mi?

16 yaşını bitirip 17 yaşından gün alarak evlenmek isteyen erkek ve kadın; kişinin anne babası mahkemeye başvurarak mahkemeden evlenebileceğine dair mahkeme karar alarak, memurluğumuza kararın aslını teslim etmek zorundadır.

Ambalaj atığı üreticileri kimlerdir?

Konutlar, siteler, okullar, marketler, oteller, restaurantlar, yemekhaneler, hastaneler, resmi kurumlar, … vb.

Apartman ve site bahçeleri gibi özel mülkiyet alanları içerisinde bulunan ağaç ve bitkilerinin kesimi, budaması ve ilaçlaması gibi işlemler belediyenizce yapılabilir mi?

Kurumumuz kamu kuruluş ve alanlarında hizmet vermekte olup  apartman ve site bahçeleri gibi özel mülkiyet alanları içerisinde hizmet vermemektedir.

Apartman ve sitemize bank ve çöp kovası veriyor musunuz?

Belediyemiz kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verdiğinden site, apartman gibi özel mülkiyet içerisine verememektedir.

Bahçe budamasını ücretli yaptırabilir miyim?

Müdürlüğümüz araç ve ekipman kiralamamaktadır.

Biz daha önce evlenip, boşandık. Çocuklarımız var. Aynı eşimle tekrar evleneceğiz. Talasemi testi yaptırmasak, sağlık raporu onaylatmasak olur mu?

Daha önce evlenip, boşanan çiftlerden talasemi testi isteyip istememek Sağlık Raporunu onaylayacak Aile Hekiminin inisiyatifindedir. Sağlık Raporu alıp, onaylatmak mecburidir.

Cüzdan ücreti vermek zorunda mıyız?

“Uluslararası Aile Cüzdanları” evlenecek çiftler adına Mal Müdürlüğünden Makbuz karşılığında Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca topluca alındığından, nikâh başvurusunda Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti, çiften tahsil edilir.

Çevre denetim birimi baca şikâyetlerinde ne yapar?

Şikâyet olunan alanda, birim çalışanları denetim yapar. İzlenimlerini Tespit Tutanağı ile belgelendirir ve gerektiği takdirde İhtarname verir.

<>
Çevre denetim birimi gürültü kirliliği şikâyetlerine bakar mı?

Hayır. Konu ile ilgili yetki ve sorumluluk İl Çevre Müdürlüğünde olup, şikâyet sahipleri bu kuruma yönlendirilir.

Çevre denetim birimi kontrolsüz su deşarjı şikâyetlerinde ne yapar?

Şikâyet olunan alanda, ilgili birim çalışanları denetim yapar. Söz konusu deşarjı yapan kişi ya da yapı sahipleri durumun aciliyetine göre sözlü olarak uyarılabildiği gibi (1)bir günlük ihtarname verilir.

Çevre denetim birimi üst kattan su damlamaları şikâyetlerinde ne yapar?

Şikâyet sahibinin vermiş olduğu adreste su damlaması olup olmadığı ve damlama varsa nereden geldiği, birim çalışanları tarafından tespit edilir. Su damlamasına neden olan kişiye 3 (Üç) günlük ihtarname ile durumun eski haline getirilmesi konusunda uyarı verilir.

Evimizde kızartmalık yağ oluştu. Lavaboya dökmek istemiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?

Evlerinizde oluşan bitkisel atık yağların (kızartmalık yağlar) lavaboya dökülmesi sonucu çevremizi ve suyu kirlettiğimizi hatırlatarak oluşan atık yağlarımızı sızdırmayan bir kapta biriktirip ALO ATIK HATTI 444 28 45 ‘i arayabilirsiniz. ya da Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Evleneceğim bayan yeni boşandı evlenebilir mi?

Evlenecek bayan daha öce boşandı ise boşandığı tarihten itibaren 300 gün geçmiş olmalıdır veya mahkemeden “iddet müddetinin kaldırma kararı” çıkarttırıp, memurluğumuza (2 asıl suret) getirmek zorundadır.

Evlenip boşandık kimliklerimizi değiştirmeden tekrar evlenmek için müracaat edebilir miyiz?

Evlenip, boşanan çiftler aynı eşi ile evleniyor olsa bile nikâh başvurusundan önce evli yazan kimliklerini değiştirmek zorundadır.  

Evlenme engelleri nelerdir?

Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hısımlık;
1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında,
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin üstsoy ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

      c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi  ortadan kalkar.

      d) Gaiplik durumunda;
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

      e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenme izin belgesi aldık. Nikâh başvurusu için evlendirme memurluğuna gelmek zorunda mıyız?

Evlenme izin belgesi alan çiftler birlikte müracaat etmek zorunda değildir. Çiftlerden birisi veya bir yakını evrakları getirip nikâh tarihi alabilir.

Gece 24.00 dan sonra olan cenaze ve defin işlemleri için nereye başvuracağız?

Alo 188 Mezarlıklar Şbube Müdürlüğüne bağlı ekipleri arayarak hizmet alabilirsiniz

Geri kazanım projesinde Belediyelere gelen bir gelir var mıdır?

Hayır. Çünkü ilgili yönetmelik gereğinde belediyeler toplanan ambalaj atıklarından herhangi bir ücret talep edememektedir. Tamamen sosyal sorumluluk projesidir.

Hangi saatler arasında defin hizmeti yapılmaktadır?

Mayıs 2015 tarihinden itibaren defin hizmetleri Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile  Sağlık Bakanlığına devir edilmiştir. Defin Hizmetleri ihtiyacınız durumunda Alo 188 arayarak hizmet alabilirsiniz.

Her ikimizde farklı yerde ikamet ediyoruz Konyaaltı Belediyesi evlendirme memurluğunda nikâh kıydırabilir miyiz?

Konyaaltı Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikâh kıydırabilmek için her iki çiftte kendi ikamet ettiği yerdeki belediye veya nüfus müdürlüklerinden evlenme izin belgesi almak ve bu belgelerle evlendirme memurluğumuza müracaat etmek zorundadır.

Heyet raporu almak zorunda mıyız?

60 ve 60 yaşın üzerindeki çiftlerden Sağlık Kurulu Heyet Raporu istenir.

İşletmemiz/okulumuz/işyerimizde biriktirdiğimiz atık pilleri nereye verebiliriz?

Biriktirdiğiniz atık pilleri Belediyemiz sınırlarında yer alan marketlerde bulunan kırmızı renkli atık pil kutularına atabilirsiniz. Ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzü arayarak (439 47 64-41) konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kağıt-karton-plastik-cam atıkların geri dönüşümden çevreye katkıları nelerdir?

1 ton kağıt atık geri kazanıldığında; 17 adet yetişkin ağacın kesilmesi önlenir. 1 ton plastik atık geri kazanıldığında; 1,41 ton hammadde tasarrufu sağlanır. 1 ton metal atık geri kazanıldığında; 14 kWh elektrik tasarrufu sağlanır. 1 ton cam atık geri kazanıldığında; 100 lt petrol tasarrufu sağlanır.

Kağıt-karton-plastik-cam vb. geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını nereye vermeliyiz?

Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince, Belediyenin anlaşmış olduğu Çevre bakanlığından lisanslı toplama ayırma firmasına verilmesi gerekmektedir.

Kaldırım üzerinde bulunan ağaçların kesimi ve budaması belediyenizce yapılabilir mi?

Kaldırım üzerinde bulunan ağaçların (bakım, budama ve gübreleme, sulama vb.) işlemleri belediyemiz ekiplerince periyodik şekillerde yapılmaktadır. Ayrıca kaldırım üzerindeki ağaçların vatandaşa zarar vermesi halinde anlık müdahaleler de yapılabilmektedir. Kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar tehlike arz ettiği durumlarda kesilebilir.

Kaldırım üzerindeki otların temizliği yapılır mı?

Belediye sınırlarımız içerisindeki kaldırımların üzerinde bulunan otların temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde oturuyorum. Nikâh ilçe sınırları dışındaki bir düğün salonunda evlendirme memurluğunuzca kıyılabilir mi?

Evlendirme Memurluğunca uygun görüldüğü takdirde Belediyemiz sınırları ve Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde umuma açık yerlerde düğün salonu ve benzeri yerlerde nikâh kıyılabilir.

Nişanlım gelmeden onun evraklarını getirsem müracaat edip, nikâh günü alabilir miyim?

Çiftler nikâh müracaatı için Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat etmek zorundadır

Nişanlım Konyaaltı İlçesinde oturuyor. Evlenme izin belgesi almadan müracaata gelebilir miyiz?

Evlenecek çiftlerden en az birinin Belediyemiz sınırları içinde ikamet ediyor olması şarttır.

Personelin bize ulaşmasında sorun olursa ne yaparız?

Personelin cenaze yerine ulaşımı zabıta tarafından sağlanmaktadır.

Şimdiye kadar kaç ton ambalaj atığı toplandı?

15.500 Ton ambalaj atığı toplanarak, geri kazanımı sağlanmıştır.

Toplanan Ambalaj atıkları nereye gidiyor?

Özel giydirilmiş araçlarla toplanan ambalaj atıkları sınıflarına ayrılmak üzere lisanslı firmanın toplama-ayırma tesisine gönderilmekte ve hammadde olarak tekrar kullanılmak üzere fabrikalara ulaştırılmaktadır.

Vatandaş mülkiyetli alanlara park, spor sahası veya çocuk parkı yapılabilir mi?

Vatandaşa ait alanlara  park, spor sahası, çocuk bahçesi vb.  yapılmamaktadır.

Yabancı ülke vatandaşı ile evlilik yapacağım. Talesemi testi yaptırmak zorunda mıyız?

Evlenecek çift hangi ülke vatandaşı olursa olsun, talasemi testi yaptırıp, Aile Hekiminden Sağlık Raporu alarak, onaylatmak zorundadır.

Yanımızdaki boş arsanın otlarının ve ağaçlarının temizliği yapılır mı?

Temizlik İşleri Müdürlüğü yapmaktadır.

Yaşında evlenme başvurusu yapılabilir mi?

17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alarak evlenmek isteyen erkek ve kadın; (anne-baba) velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. 

Yıldırım nikâhı kıyıyor musunuz?

Yıldırım nikâhı diye bir nikâh şekli yoktur. Ancak Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca istenen evraklar tam olarak müracaat edildiği takdirde en kısa zamana nikâh akdi gerçekleştirilmektedir.

Zabıta gece hangi saatlere kadar çalışıyor?

23.00 kadar mesaileri devam etmektedir.