444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

            Belediye Meclisimizin 02/11/2017 tarihli Kasım Ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 01= Denetim Komisyonuna gizli oylama sonucu, Meclis Üyelerinden; Şafak OTUZALTI 23 oy, Halil Tolga AYVAZOĞLU 21 ve Ali DÜDÜKÇÜ 18 oy alarak seçildiler.

 

3-      KARAR NO: 02=İlçemiz; Çağlarca Mahallesi, Feslikan Yaylasında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı 21287 ada 01 parsel ile Konut alanı olarak planlı 21304 ada 04, 05 ve 06 parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 03= İlçemiz; Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait 2785 parselin Rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 04= İlçemiz; Sarısu, Liman ve Hurma Mahallelerinde bulunan, Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 05= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2018 yılında Belediyemizde 86 adet geçici işçinin 86x12=1032 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 06= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2018 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 07= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılan, 2018 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 08= Tasarrufu Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi”nde bulunan salonların ve fuaye alanın günlük kira bedellerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 09= Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 10= Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 11= Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 12= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılan, 2018 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek ücret tutarları; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 13= Tasarrufu Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi”nde bulunan salonların ve fuaye alanın günlük kira bedelleri; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.