444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 06/01/2016 tarihli Ocak ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2015 yılı Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 01=Verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 02= İlhan BUĞDAYCI’nın istifasıyla boşalan Meclis II. Başkan Vekilliği için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince; Nisan 2016’da yapılacak meclis toplantısına kadar, kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Ayhan Adnan ABAY; yine 5393 Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna Buket DAĞLI; Çevre ve Sağlık Komisyonuna Ömer ÖZGÜR oy birliği seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 03= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI 30 oy, Taner CİHANTİMUR 31 oy ve Durali KOLPAK 30 oy alarak seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 04=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; kamusal kullanıma ayrılan alanlardaki taşınmazların, konut alanı ve/veya ticari alan olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması, taşınmazlardaki hisselerin eşdeğer bir taşınmazlarla trampa edilmesi, taşınmazlardaki hisselerinin kamulaştırılması ve güncel kamulaştırılma bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemizle uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. maddesi  ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 05=Belediyemiz ile Arnavutluk’un Saranda Belediyesi arasında şehircilik, kültürel, ekonomik, sosyal, turizm, ticaret, bilim, sanat gibi alanlarda işbirliği sağlamak; yerel yönetim uygulamaları konularında da bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Kent” ilişkisi kurulması; kardeş kent ilgili protokol imzalamak üzere de Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 06= 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen gündemde isimleri verilen 10 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2016 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 07= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2016 yılında Belediyemizde 69 adet geçici işçinin 69x12=828 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 08= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2015 yılında çalıştırılan, 2016 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere 2016 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 09= Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçileri; İsmail BALABAN, Hasan Can GÜZELLER, Tufan GÜZEL, Burak KOCA. Turan BALABAN ve Antrenör Hasan AYDIN’ın başarıları sebebiyle, Belediyemizce ödül verilmesi ve verilecek ödül miktarının belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 10= Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 11= Arapsuyu Mahallesi 4161 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 12= Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 13= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) eşit imar hakkı verilmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması, talebe konu taşınmaza konum, yüzölçümü, nitelik vb. yönlerden eşdeğer müstakil bir taşınmazla başka bir yerden trampası, taşınmazın piyasa rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 14= Konyaaltı Belediyesi Sınırları dâhilindeki alanlarda uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan plan notu düzenlemesi teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 15= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2015 yılında çalıştırılan, 2016 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personeller ile ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere 2016 yılında ödenecek ücret tutarları, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 16= Konyaaltı Belediyesi Sınırları dâhilindeki alanlarda uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan plan notu düzenlemesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.