444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                                  Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Eylül Ayı
                                                         Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 06/09/2013 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 05/07/2013 tarihli Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 83= Belediyemizde münhal bulunan kadroların değerlendirilmesi amacıyla, Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait norm kadro sayısı olan 16 boş kadronun yüzde ellisi olan 8 kadronun ihtiyaç duyulan Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına aktarılmasına yönelik düzenlenen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN, Nurettin ARDIÇ ve Mehmet Remzi SADİ’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Edip Kemal BAHADIR, Deniz FİLİZ, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Mustafa KARABULUT, Buket TÜRKYILMAZ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 84= 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41. maddesinde belirtilen hususlar dâhilinde memur kadrosuna atanacak olan Belediyemiz sözleşmeli personellerin, Belediye Meclisince tahsis edilen kadro derecelerinin mükteseplerini karşılamaması nedeniyle, yeniden düzenlenmiş olan III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 85= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 86= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 87= İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 724 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 3167 parselin, ilköğretim okulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 88= Arapsuyu Mahallesi 9362 m² yüzölçümlü 4036 ada 01 parsel üzerine olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Encümene yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN, Nurettin ARDIÇ ve Mehmet Remzi SADİ’nin ret oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Edip Kemal BAHADIR, Deniz FİLİZ, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Mustafa KARABULUT, Buket TÜRKYILMAZ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 89= Arapsuyu Mahallesi 1621 m² yüzölçümlü 20161 ada 01 parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 979 m²’lik hissenin parselde diğer hissedar Sarılar İnşaat A.Ş.’nce gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak, inşaat yaptırılıp yaptırılamayacağı; uygun görülmesi halinde, devrinin ve gayrimenkul satış vaadi ile kat karşılığı inşaat yaptırılması hususlarında Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi; oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 90= Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros karşısında 19J-1b ve 20J-4c imar planı paftalarında bulunan X Bölgesi (20065, 20066, 20067 ve 20068 adalar) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 91= Mollayusuf Mahallesi 20İ-4b imar planı paftasında bulunan 20205 ada için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 92= 20058 ada 01 parsel ile 20059 ada 02 parselde bulunan trafo alanın başka bir alana taşınmasına yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 93= Pınarbaşı Mahallesi Kapalı Pazaryerinin bulunduğu alan için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 94= Hurma Mahallesi Serbest Bölge Trafo Merkezinin bulunduğu alan için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- KARAR NO: 95= Hurma Mahallesi 12131 ada 06 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 96= Belediye Meclisimizin; “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici maddesinde belirtilen uygulama sınırı ve plan notlarının uygulama imar planına eklenmesine” ilişkin almış olduğu 03/05/2013 tarih, 57 sayılı kararı ile; yine aynı yönetmeliğin “madde 6.01.6 yoğunluklu yapı düzenine ilişkin tablosunun plan notu olarak uygulama imar planına eklenmesine” ilişkin almış olduğu 03/05/2013 tarih, 58 sayılı meclis kararına yönelik yapılan 1 (bir) adet itirazın değerlendirilmek üzere, konunun İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- KARAR NO: 97= Zümrüt Mahallesi 20410 ada 143 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- KARAR NO: 98= Siteler Mahallesi 4230 adanın güneyindeki park alanı içerisine trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.