444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİNİN 2009 YILI EKİM AYI TOPLANTISINDA ALDIĞI KARAR ÖZETLERİ
 

 
             Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ekim ayı toplantısı; 06.10.2009 ve 09.10.2009 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1- Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 
2- KARAR NO: 64= Belediyemizin 2010 yılı bütçe taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


 
3- KARAR NO: 65= Boğaçayı Sağ Sahil Sulama Birliğinde görev yapacak 17 asil 9 yedek meclis üyeliği seçimini gerçekleştirmek üzere Sandık Kurulu Başkanlığına Meclis Üyesi Nevzat ÖRS, Sandık Kurulu Üyeliklerine Meclis Üyeleri Nail AVCI, İbrahim ÇOBAN, Mustafa KARABULUT ve İbrahim YÜKSEKVİCDAN oy birliğiyle seçildiler.
 
4- KARAR NO: 66= Aşağıkaraman Köyü 386 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği (Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 10.08.2009 gün ve 353 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu, mülkiyetin Aşağıkaraman Köyü Tüzel Kişiliği’ne ait olduğu ve kamu yararına dönük olarak hazırlandığı gerekçeleri ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
5- KARAR NO: 67= 19J-Ic ve IVb imar paftalarında bulunan 3787 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği (sehven yapılmış bir hatanın düzeltilmeye çalışıldığı ve inşaat alanında herhangi bir artış öngörülmediği gerekçeleri ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.
 
6- KARAR NO: 68= 18H-IIb, 18İ-Ia ve 18İ-Ib nolu imar paftaları için hazırlanan imar planı değişikliği (ilgili kurumların uygun görüşlerinin alınmış olduğu, petrol boru hattının artık fiili olarak kullanılmadığı, petrol boru hattı güzergâhında kalan parsellerde vatandaş lehine yaşanan yapılaşma problemlerini ortadan kaldırdığı gerekçeleri ile) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
 
7- KARAR NO: 69= 5589 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
8- KARAR NO: 70=648. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, küçük orta büyük boy güreş müsabakalarında 1. olan Belediyemiz Spor Kulübü Güreşçisi İsmail BALABAN’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin “b” bendine göre ödül verilip-verilemeyeceğinin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.
 
9- KARAR NO: 71= Bütçe Komisyonunun 08.10.2009 gün ve 2009/8 nolu raporu, Belediyemizin 2010 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gelir-gider bütçesi ile memur-işçi kadro cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.
 
10- KARAR NO: 72= 648. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, küçük orta büyük boy güreş müsabakalarında 1. olan Belediyemiz Spor Kulübü Güreşçisi İsmail BALABAN’a 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin “b” bendine göre gösterdiği üstün başarıdan dolayı bürüt 8.500,00.-(sekizbinbeşyüz)TL para ödülü verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.