444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2010 Yılı Şubat Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri            Belediye Meclisimizin 2010 yılı Şubat ayı toplantısı; 05.02.2010 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      Belediye Meclisinin 08.01.2010 ve 13.01.2010 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 19= 18İ-IVb imar planı paftasında bulunan 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 20= 8139 ada 03 ve 04 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 21= İmar planında “resmi kurum alanı” olarak planlanan mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 681 m² yüzölçümlü 8291 ada 02 parselin Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Polis Merkez Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 22= 2010 yılı içerisinde Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hissesini parseldeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak suretiyle satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 23= Belediyemizce oluşturulması planlanan gıda bankasının iş ve işleyişini düzenleyen “Konyaaltı Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği” taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.