444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı Ocak Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri
            Belediye Meclisimizin 2011 yılı Ocak ayı toplantısı; 07.01.2011 ve 12.01.2011 tarihlerinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 


1-      Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 01= Denetim komisyonuna; Meclis Üyeleri Mehmet Remzi SADİ 24 oy, Taner CİHANTİMUR 24 oy ve Yaşar TABUR 22 oy alarak seçildiler.

3- KARAR NO: 02= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının değerlendirilmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

4- KARAR NO: 03= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 03.01.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının belirlenmesi yönelik konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 04= 5620 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 2011 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları, 5620 sayılı kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 05= Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2011 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasının değerlendirilmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 06= 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince hazırlanan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 07= Doyran Mahallesi, Gökçam Mahallesi ve Geyikbayırı Köyü Moryer mevkiini kapsayan sınır çalışması, bölgesel boyutta yapılmakta olan bütüncül sınır çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

9- KARAR NO: 08= Çakırlar Mahallesi ve Suiçecek Mahallesi arasındaki sınır probleminin, bölgesel boyutta yapılmakta olan bütüncül sınır çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


10- KARAR NO: 09= 6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


11- KARAR NO: 10= Hurma 4216 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, teknik açıdan incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

12- KARAR NO: 11= Hurma 924, 925, 926, 927, 928 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği (Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edildi.

13- KARAR NO: 12= Belediye Semt Spor Tesis alanı olarak planlı, Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği (olimpik yüzme havuzu; bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağından ve kamu yararına olduğundan) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

14- KARAR NO: 13= Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/446 Esas ve 2010/287 Karar nolu ilamı gereğince 4165 adada hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

15- KARAR NO: 14= 20018 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.


16- KARAR NO: 15= Çakırlar 1727 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

17- KARAR NO: 16= Belediyemizde münhal bulunan; 2. derecelik Mimar kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Savaş YILMAZ’ın, 4. dereceli Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Ümit DABAN’ın, 6. derecelik Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Abdurrahman SÖYEK’in, 7. derecelik Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Ozan Ali DAYIOĞLU’nun, 8. derecelik Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak Fulya AYVAZOĞLU’nun, 5. derecelik Şehir Plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Serkan ÖZDEMİR’in, 6. dereceli Şehir Plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Metin AKAR’ın, 5. derecelik İstatistikçi kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Cemil BÖCEK’in, 6. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Mehmet KILAVUZ’un, 9. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Alev KARA’nın, 7. dereceli Jeofizikçi kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Hakan KARADAĞ ve 5. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışmakta olan Mehmet AY’ın 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca; tam zamanlı sözleşmeli olarak, 01.01.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle çalıştırılmaları ve aylık net maaş olarakta; Savaş YILMAZ’a 1.135,00.-TL, Ümit DABAN’a 934,00.-TL, Abdurrahman SÖYEK’e 934,00.-TL, Ozan Ali DAYIOĞLU’na 1.044,00.-TL, Fulya AYVAZOĞLU’na 934,00.-TL, Serkan ÖZDEMİR’e 1.135,00.-TL, Metin AKAR’a 934,00.-TL, Cemil BÖCEK’e 1.044,00.-TL, Mehmet KILAVUZ’a 859,00.-TL, Alev KARA’ya 859,00.-TL, Hakan KARADAĞ’a 962,00.-TL, Mehmet AY’a 859,00.-TL ödenmesi, Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

18- KARAR NO: 17= Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için; 5. dereceli 2 adet Mühendis (inşaat), 5. dereceli Mühendis (Makina), 5. dereceli Mimar, 5. dereceli Mimar (Peyzaj), 5. dereceli Tekniker (Harita Kadastro), 6. dereceli Tekniker (Bilgisayar Programcılığı), 6. dereceli 2 adet Kimyager, 7. dereceli Ekonomist, 4. dereceli Veteriner Hekim ve 5. dereceli Şehir Plancısı kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca, 17.01.2011 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli olarak personel temin edilerek, 31.12.2011 tarihine kadar çalıştırılmalarına ve çalışacak personellere aylık net maaş olarak; 5. dereceli Mühendise (inşaat) 883,00.-TL, 5. dereceli Mühendise (Makina) 883,00.-TL, 5. dereceli Mimara 883,00.-TL, 5. dereceli Mimara (Peyzaj) 883,00.-TL, 5. dereceli Şehir Plancısına 883,00.-TL,  4. dereceli Veteriner Hekime 805,00.-TL, 5. dereceli Teknikere (Harita Kadastro) 807,00.-TL, 6. dereceli Teknikere (Bilgisayar Programcılığı) 807,00.-TL, 6. dereceli Kimyagere 461,00.-TL, 7. dereceli Ekonomiste 510,00.-TL ödenmesi, Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

19- KARAR NO: 18= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2011 yılında Belediyemizde 54 adet geçici işçinin 648 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması, Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

20- KARAR NO: 19= Belediyemizde yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliği, Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; oy birliği ile kabul edildi.

21- KARAR NO: 20= Çakırlar 1727 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.


22- KARAR NO: 21= 19İ-IIIa nolu imar planı paftasında bulunan 20018 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.


23- KARAR NO: 22= Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/446 Esas ve 2010/287 nolu kararı gereğince 4165 adada hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.