444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

1-      Belediye Meclisinin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2- KARAR NO: 72= Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı 15.230 m² yüzölçümlü Hurma 20093 ada 01 parsel sayılı taşınmazın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yardım İstasyonu Hizmet Binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

3- KARAR NO: 73= Hurma Mahallesi 20347 ada 22 ve 23 parseller için hazırlanan imar planı değişikliği; (imar planı değişikliğine dayanak teşkil eden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2012 gün ve 414 sayılı kararı ile iptal edilmesiyle dayanağının kalmaması sebebiyle) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edildi.

 

4- KARAR NO: 74= Bahtılı O25a-12b-1d ve O25a-12a-2c nolu imar paftalarında bulunan 20455 ada 04 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

5- KARAR NO: 75= Arapsuyu 20İ-2d imar paftasında bulunan 20312 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6- KARAR NO: 76= 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaralarının açıkça belirtildiği 1/25.000 ölçekli haritanın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7- KARAR NO: 77= Baranoviçi Şehri mülki ve mahalli idare yetkilileri ile tanışma, görüşme yapmak ve kardeş şehir ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, meclis üyelerimiz ve bürokrattan oluşacak 27 kişilik bir heyetle Baranoviçi Şehrine ziyarette bulunulması ve seyahate katılacak heyetin harcama ve yolluklarının bütçenin ilgili bölümünden ödenmesi; oy çokluğuyla kabul edildi.

 

8- KARAR NO: 78= Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlı 15.230 m² yüzölçümlü Hurma 20093 ada 01 parsel sayılı taşınmazın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yardım İstasyonu Hizmet Binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıl süre ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ilişkin konunun gündemden çekilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

9- KARAR NO: 79= Bahtılı O25a-12b-1d ve O25a-12a-2c nolu imar paftalarında bulunan 20455 ada 04 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanmasının ardından tekrar görüşülmesi için gündemden çekilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

10- KARAR NO: 80= Arapsuyu 20İ-2d imar paftasında bulunan 20312 ada 01 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

11- KARAR NO: 81= 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen ve 1/25000 ölçekli haritada gösterilen alanlarda kamu yararı kararı alınması amacıyla ilgili Bakanlığa gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.