444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/04/2022 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri; Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Erkan ÖZTUNÇ, Bora FİDANGÜL ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi.

 1. Belediyemiz Meclisinin 03/02/2022 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 46= İlçemizde yaşayan ve muhtaçlığı Sosyal Yardım Kurulu'nca tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını kendi tercih ettiklerini elektronik kartla alabilmeleri amacıyla; Belediyemiz ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü arasında 2 yıl süreyi aşmamak üzere banka kartının hazırlanması, bakiye yükleme, yenileme ve diğer iş ve işlemleri için iş birliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin müdürlük teklifinin; gündemin 11. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 47= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı faaliyet raporu; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri; Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri; Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis 1. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 4. Denetim Komisyonu Raporu doğrultusunda; Konyaaltı Belediyesi’nin 01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmiştir.
 5. KARAR NO: 48= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR, Meclis Üyesi Fatma DURMUŞ ve Meclis Üyesi Mustafa ÇOLAK encümen üyeliğine seçildiler.
 6. KARAR NO: 49= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN, Mustafa TAŞBAŞ ve Durali KOLPAK, İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Şafak OTUZALTI, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Ayla DUYGULU; oy birliği ile seçildiler.
 7. KARAR NO: 50= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 5’şer üyeden oluşan Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonunun bir yıl süreyle görevlerine devam etmeleri; oy birliği ile kabul edildi ve 5’er üyeden oluşan seçimler yapıldı. Eğitim İşleri Komisyonuna; Nurten ERENLER, Erkan ÖZTUNÇ, Yüksel DOY, Hasan AKKOYUN ve Ayla DUYGULU, Turizm Komisyonuna; Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Özgür ERDOĞAN ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Tarım İşleri Komisyonuna; Nail AVCI, Hacet KAVAK, Ayhan Adnan ABAY, Şafak OTUZALTI ve Mahmut AHI, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Ali POLAT, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Demet GÜNDÜZ, Özlem ŞAHİN ve Ayla DUYGULU, Engelsiz Yaşam Komisyonuna; Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Hacet KAVAK, Nail AVCI ve Ayla DUYGULU, Gençlik ve Spor Komisyonuna; İlter AYDIN, Hasan AKKOYUN, Bora FİDANGÜL, Özgür ERDOĞAN ve Mahmut AHI, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna; Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Metin ALTUNBAŞ, Özgür ERDOĞAN, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Kültür ve Sanat Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Özlem ŞAHİN, Bora FİDANGÜL, Mustafa TAŞBAŞ ve Ruhi BEŞİKTAŞ, İsim Verme Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Nurten ERENLER, Hasan KİRAZ, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Mahmut AHI, Hukuk Komisyonuna; Büşra ÖZDEMİR, Erkan ÖZTUNÇ, Mustafa TAŞBAŞ, Ayhan Adnan ABAY ve Durali KOLPAK, Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonuna; Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Nurten ERENLER, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Ayla DUYGULU seçildiler.
 8. KARAR NO: 51= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi, müvekkillere ait hisseler yerine başka bir yer verilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; Ak Parti grubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP grubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti grubundan Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP grubundan Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Belediye Başkanı Semih ESEN’in kabul oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

  İlgili kararın komisyon raporu için lütfen tıklayınız.

   
 9. KARAR NO: 52= İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 53= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince rayiç bedelinin nakdi olarak ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi, imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 54= İlçemizde yaşayan ve muhtaçlığı Sosyal Yardım Kurulu'nca tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını kendi tercih ettiklerini elektronik kartla alabilmeleri amacıyla; Belediyemiz ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü arasında 2 yıl süreyi aşmamak üzere banka kartının hazırlanması, bakiye yükleme, yenileme ve diğer iş ve işlemleri için iş birliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.