444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/04/2021 Tarihli

Nisan Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

HAZİRUN: Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Hayri KÖSE hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Nail AVCI, Erkan ÖZTUNÇ ve Kazım BUYRUK’un toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. Meclis Üyeleri Mustafa TAŞBAŞ gündemin 3. maddesi, Özlem ŞAHİN gündemin 8. maddesi, Durali KOLPAK gündemin 11. maddesi ve Hacet KAVAK gündemin 13. maddesi görüşülürken toplantıdan ayrıldıkları görüldü.

 1. Belediyemiz Meclisinin 04/03/2021 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.
 2. KARAR NO: 28= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU ve Mahmut AHI’nın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyesi Hayri KÖSE’nin, İYİ Parti gurubundan Meclis Üyeleri Mustafa ÇOLAK ve Meryem GÖKAY BALKIÇ’ın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Yüksel DOY, Nail AVCI, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Bora FİDANGÜL, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY ve Meclis I. Başkan V. Şevket KORKUT’un kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 3. KARAR NO: 29= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Şevket KORKUT, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ali POLAT; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi İlter AYDIN, Meclis Üyesi Hasan AKKOYUN, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ ve Meclis Üyesi Nurten ERENLER seçildiler.
 4. KARAR NO: 30= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ, Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR ve Meclis Üyesi Meryem GÖKAY BALKIÇ encümen üyeliğine seçildiler.
 5. KARAR NO: 31= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna meclis üyelerinden Şevket KORKUT, Hasan KİRAZ, Bora FİDANGÜL, Mustafa ÇOLAK ve Ayla DUYGULU; Plan ve Bütçe Komisyonuna meclis üyelerinden Özgür ERDOĞAN, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Özlem ŞAHİN, Mustafa TAŞBAŞ ve Mahmut AHI oy birliği ile seçildiler.
 6. KARAR NO: 32= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Eğitim İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, İsim Verme Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun devam etmesi ile Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu oluşturulması ve komisyonların 5’er üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, sırasıyla üye seçimine geçildi. Eğitim İşleri Komisyonuna; Fatma DURMUŞ, Nurten ERENLER, Erkan ÖZTUNÇ, Yüksel DOY ve Ayla DUYGULU, Turizm Komisyonuna; Özgür ERDOĞAN, Tuğba ERKE BOSTAN, Metin ALTUNBAŞ, Yüksel DOY ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Tarım İşleri Komisyonuna; Nail AVCI, Hacet KAVAK, Ayhan Adnan ABAY, Mustafa ÇOLAK ve Durali KOLPAK, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Nurten ERENLER, Ali POLAT, Hasan KİRAZ, Özlem ŞAHİN ve Ayla DUYGULU, Engelsiz Yaşam Komisyonuna; Hasan AKKOYUN, Fatma DURMUŞ, Hacet KAVAK, Nail AVCI ve Ayla DUYGULU, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Büşra ÖZDEMİR, İlter AYDIN, Özgür ERDOĞAN, Hasan AKKOYUN ve Mahmut AHI, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna; Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Şafak OTUZALTI, Metin ALTUNBAŞ, Mustafa ÇOLAK ve Ruhi BEŞİKTAŞ, Kültür ve Sanat Komisyonuna; Tuğba ERKE BOSTAN, Özlem ŞAHİN, Demet GÜNDÜZ, Fatma DURMUŞ ve Ruhi BEŞİKTAŞ, İsim Verme Komisyonuna; Fatma DURMUŞ, Nail AVCI, Yüksel DOY, Nurten ERENLER ve Mahmut AHI, Hukuk Komisyonuna, Erkan ÖZTUNÇ, Büşra ÖZDEMİR, Mustafa TAŞBAŞ, Ayhan Adnan ABAY ve Durali KOLPAK, Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonuna; Özlem ŞAHİN, Fatma DURMUŞ, Yüksel DOY, Nurten ERENLER ve Ayla DUYGULU seçildiler.
 7. KARAR NO: 33= Belediyemiz ile Tokat İli Almus İlçesi Ataköy Belde Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulmasına ve Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. KARAR NO: 34= Belediyemiz ile Ukrayna’nın İrpin Şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Kent” ilişkisi kurulmasına ve Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere de Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. KARAR NO: 35= Belediyemizce yapımı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisinde Ramazan SERT’in, Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarını kendileri üstlenerek bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatının da kendileri tarafından yapılarak Belediyemize devredilmesi talebi ile Belediyemize devredilen bir adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatının yapılması karşılığında söz konusu park alanına “Talha SERT” isminin verilmesi talebi; İsim Verme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 10. KARAR NO: 36= İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 11. KARAR NO: 37= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; taşınmazların piyasa rayiç değerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanunun geçici 6. maddesi gereğince nakdi olarak ödenmesi yahut eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi ya da diğer uzlaşma yollarının (plan tadilatı yapılması) uygulanması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. KARAR NO: 38= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, imar planı değişikliği yapılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. KARAR NO: 39= Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere; İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.