444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 Tarihli

Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

Hazirun: Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU tarafından Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri için yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Semih ESEN, Meclis Üyeleri; Şevket KORKUT, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Hasan AKKOYUN, Hacet KAVAK, Yüksel DOY, Nail AVCI, Hasan KİRAZ, Özgür ERDOĞAN, İlter AYDIN, Fatma DURMUŞ, Demet GÜNDÜZ, Erkan ÖZTUNÇ, Nurten ERENLER, Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU, Tuğba ERKE BOSTAN, Ayhan Adnan ABAY, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durali KOLPAK, Ayla DUYGULU, Mahmut AHI, Mustafa TAŞBAŞ, Mustafa ÇOLAK, Meryem GÖKAY BALKIÇ, Kazım BUYRUK ve Hayri KÖSE’nin hazır bulunduğu, Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Özlem ŞAHİN ve Bora FİDANGÜL’ün toplantıya katılmadığı görülerek, toplantıya geçildi. 2. oturuma Meclis Üyeleri Metin ALTUNBAŞ, Özlem ŞAHİN, Hasan KİRAZ, Bora FİDANGÜL ve Mustafa TAŞBAŞ’ın katılmadığı görüldü.

  1. Belediye Meclisinin 12/06/2020 tarihli Haziran ayı toplantısında alınan kararın özeti, oy birliği ile kabul edildi.
  2. KARAR NO: 73= 6487 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlar hakkında; imar planı değişikliği yapılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, eş değer olan bir taşınmaz ile trampa edilmesi, taşınmazın rayiç bedelinin tespit edilerek kamulaştırma işleminin yapılması konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle red edilmesi; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde Belediyemiz tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. maddesine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  3. KARAR NO: 74= Belediyemiz ile Burdur İli Yeşilova İlçe Belediyesi arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknik vb. gibi konularda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulmasına ve Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. KARAR NO: 75= 34 FA 8935 plakalı 2015 model Fiat Doblo Cargo 1.3 M.Jet aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etmek isteyen Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin talebinin kabulü ile devir işlemlerinin yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Özgür Bülent YALÇIN'a yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  5. KARAR NO: 76= Covid-19 önlemleri kapsamında; faaliyetleri durdurulan işyerlerini kullanamayan Belediyemiz kiracılarının talebi ile 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Covid-19 önlemleri sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağımızın 16.03.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın 3 (üç) ay süre ile ertelenip ertelenmeyeceğinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Turizm Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. KARAR NO: 77= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  7. KARAR NO: 78= Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  8. KARAR NO: 79= Liman Mahallesinde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  9. KARAR NO: 80= 6487 sayılı kanun kapsamında mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması, imar planı değişikliği ile çevresinde bulunan adalarla eşit yapılanma koşulu verilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
  10. KARAR NO: 81= Covid-19 önlemleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı genelgesi ile 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; faaliyetleri durdurulan işyerlerini kullanamayan Belediyemiz kiracılarının talebi ile 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık kira bedelinin tahakkuk edilmemesi ve sözleşme sürelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından uzatılma kararı alınması halinde bu süreler kadar uzatılması ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Covid-19 önlemleri sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağımızın 16.03.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın 3 (üç) ay süre ile ertelenmesi; Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.