444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Politikamız

MİSYON

Mavinin ve yeşilin kucaklaştığı Antalya’nın gözbebeği Konyaaltı ilçesinin doğal güzelliklerini koruyarak şehrin yaşam kalitesini arttırma, özgün kimliğini pekiştirme, duyarlı kentsel dönüşüm hareketi ile kentlilik bilinci oluşturma, adaletli, kaliteli, gelişime açık, şeffaf ve her işin merkezine “insanı” koyan yönetim anlayışından hareket ederek, çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak.

 

VİZYON

Kentlilik bilincine sahip, turizmi ve doğal mirası yaşatan, bilgiyi esas alan, kamu menfaatlerini ön planda tutan,  insan odaklı yönetim anlayışıyla Antalya’nın ışıldayan yüzü olmak.

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ KALİTE POLİTİKASI


Antalya İl’inin gelişen ve büyüyen ilçeleri arasında yer alan Konyaaltı İlçesi'nde yaşayanlar mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ilçede yaşayanlara mutluluk, huzur ve güven veren modern kent standartlarına ulaşmak amacı ile,

Kente ve kentlilere yönelik hizmetlerin sunumunda, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak mevzuat hükümlerini uygulamak, teknolojik gelişmelerle paralel kaynakları etkin verimli kullanmak, Hizmet içi eğitimlerle Belediye personelinin mesleki yetkinlik ve kişisel gelişimlerini sağlamak, kalite yönetim sistemini mevzuat hükümleri, vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek, Konyaaltı Belediyesi kalite politikasıdır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

Başkanlığımız Yönetici ve Çalışanları;

•    Hemşerilere sunulan hizmetlerin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu hizmeti verdiğinin bilinç ve anlayışıyla;

•    Hizmet taleplerini en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sunulan hizmetlerden memnuniyeti artırmak için çalışmayı.

•    Görev, Yetki ve Sorumluluklarını; İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi.

•    Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

•    Görev Yetki ve Sorumluluklarını; Hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerin getirmeyi,

•    Teknolojik ve Mali Kaynakları kamusal amaçlar ve sunulan hizmetler dışında kullanmamayı, kullandırmamayı ve israf etmemeyi,

•    Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmet sunulan hemşerilere karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

•    Mevzuat ile belirlenen Kamu etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt eder.