444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi
02.11.2017
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2017 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/11/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                  

 

                                                                                                   Muhittin BÖCEK

                                                                                                                        Belediye Başkanı        

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2017 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 1930 sayılı yazısı.

 

4)        Meclis Üyemiz Taner CİHANTİMUR'un vefatıyla boşalan Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonuna, 2018 yılı Temmuz ayına kadar kalan süreyi tamamlamak üzere, meclis üyelerimiz arasından üye seçimi yapılmasına ilişkin, Yazı işleri Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 456 sayılı yazısı.

 

5)        Belediyemiz ile Yenişarbademli Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı, kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı işleri Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 455 sayılı yazısı.