444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi
05.05.2016
Konyaaltı Belediyesi

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/05/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                                               Muhittin BÖCEK

                                                                                                               Belediye Başkanı             

1)        Açılış ve yoklama.

 

2)        Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 526 sayılı yazısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

4)        Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2016 tarih ve 1071 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

5)        Sarısu Mahallesi TEK indirici merkez alanının kuzeydoğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2421 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

6)        Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 63 ve 64. Sokaklardan gerçek veya tüzel kişilerin yedek akaryakıt boru hattı geçişi sağlayabilmeleri için 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2016 tarih ve 1073 sayılı yazısı.

 

7)        Belediyemizin 2015 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02/05/2016 tarih ve 525 sayılı yazısı.

 

8)        Akkuyu Mahallesi 7629 ada 04, 05 ve 06 nolu imar parselleri için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2422 sayılı yazısı.

 

9)        Arapsuyu Mahallesi 6431 ada 07 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2423 sayılı yazısı.

 

10)    Siteler Mahallesi 4254 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2424 sayılı yazısı.

 

11)    Uluç Mahallesi 10698 ada 01 ve 02 nolu imar parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2425 sayılı yazısı.

 

12)    Gürsu Mahallesi 6250 ada 01 ve 02 nolu imar parselleri için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2426 sayılı yazısı.

 

13)    Toros Mahallesi 4118 ada 05 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/05/2016 tarih ve 2427 sayılı yazısı.

 

14)    Hurma Mahallesi 4213 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/05/2016 tarih ve 2428 sayılı yazısı.

 

15)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2016 tarih ve 1072 sayılı yazısı.