444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclis Toplantı Gündemi
06.01.2009
Konyaaltı Belediyesi

06.01.2009 Ocak Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2008 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, Belediyemizin 2008 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2008 gün ve 276 sayılı yazısı.
 
4)      6064 ada 02 nolu parsele yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2009 tarih ve 03 sayılı yazısı.
 
5)      5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin durumunun görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2008 gün ve 305 sayılı yazısı.
 
6)      5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak, 7. dereceli Jeofizikçi kadrosuna personel temin edilmesinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2008 gün ve 308 sayılı yazısı.