444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Meclisi Toplantı Gündemi
05.11.2010
Konyaaltı Belediyesi

05.11.2010 Kasım Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2010 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

3)      Boşalan meclis ikinci başkan vekilliği seçimine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 360 sayılı yazısı.

4)      Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2008/716 Esas ve 2010/139 Karar nolu ilamı uyarınca 6431 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4488 sayılı yazısı.

5)      9933 ada 09 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4485 sayılı yazısı.

6)      6955 ada 12 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4487 sayılı yazısı.

7)      7471 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4482 sayılı yazısı.

8)      8834 ada 01 ve 07 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4483 sayılı yazısı.

9)       4107 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4481 sayılı yazısı.

10)   12164 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4484 sayılı yazısı.

11)   Tasarrufu Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesi tescilsiz 4036 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 4486 sayılı yazısı.