444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi
06.01.2012
Konyaaltı Belediyesi

06.01.2012 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2011 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2011 tarih ve 331 sayılı yazısı.
 
4)      27 Kasım 2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/12/2011 tarih ve 769 sayılı yazısı.
 
5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20/12/2011 tarih ve 767 sayılı yazısı.
 
6)      Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2011 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 
7)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2012 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20/12/2011 tarih ve 768 sayılı yazısı.
 
8)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikte yapılacak revizyonun görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02/01/2012 tarih ve 01 sayılı yazısı.
 
9)      Hurma 8439 ve 8440 nolu adalar için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/12/2011 tarih ve 5778 sayılı yazısı.
 
10)   20207 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2011 tarih ve 5777 sayılı yazısı.
 
11)   Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2011 tarih ve 5779 sayılı yazısı.