444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Meclisi Toplantı Gündemi
03.02.2012
Konyaaltı Belediyesi

03.02.2012 Şubat Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 01/03/2012 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarih ve 97 sayılı yazısı.
 
4)      Belediyemizin kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçları alınması için 2012 yılı bütçemizdeki mevcut T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması ve ek bütçe hazırlanmasına ilişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30/01/2012 tarih ve 91 sayılı yazısı.
 
5)      2012 yılı Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce alınması planlanan taşıtların finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanımıza borçlanma ve sözleşme imzalama yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarih ve 166 sayılı yazısı.
 
6)      20207 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarih ve 488 sayılı yazısı.
 
7)      20444 ada 66 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2012 tarih ve 489 sayılı yazısı.