444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
04.04.2013
Konyaaltı Belediyesi

04.04.2013 Nisan Ayı Meclis Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2013 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2013 gün ve 391 sayılı yazısı.

 

4)      Belediyemizin 2012 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2013 gün ve 488 sayılı yazısı.

 

5)      Ödenek aktarımı konusunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/04/2013 gün ve 449 sayılı yazısı.

 

6)      5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/03/2013 tarih ve 17 sayılı yazısı.

 

7)      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından, en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/03/2013 tarih ve 18 sayılı yazısı.

 

8)      İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 8741 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 20086 ada 02 parselin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/04/2013 tarih ve 418 sayılı yazısı.

 

9)      Konyaaltı Belediyesi İsmet Selekler Kapalı Spor Salonu ve Belediye Semt Spor Tesis Alanının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/04/2013 tarih ve 420 sayılı yazısı.

 

10)  İmar planında semt spor sahası olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 9362 m² yüzölçümlü 4036 ada 01 parselin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince tahsisi ve parsel üzerine 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/04/2013 tarih ve 419 sayılı yazısı.

 

11)  Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 385 sayılı yazısı.

 

12)  Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda İdare Mahkemesi Kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 379 sayılı yazısı.

 

13)  19j-1d, 19j-1a, 19i-2c ve 19i-2b nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 383 sayılı yazısı.

 

14)  17h-1b, 2a, 1c, 2d ve 18h-2a, 2b nolu imar planı paftalarına rastlayan askeri alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 384 sayılı yazısı.

 

15)  3802 ada 13 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 380 sayılı yazısı.

 

16)  Arapsuyu Mahallesi 1502, 1557, 3167 ve 3260 parsellerde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 388 sayılı yazısı.

 

17)   20143 ada 6 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 381 sayılı yazısı.

 

18)   20272 ada 10 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 382 sayılı yazısı.

 

19)   Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 386 sayılı yazısı.

 

20)   Pınarbaşı Mahallesi 4036 ada için hazırlanan imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01/04/2013 tarih ve 389 sayılı yazısı.