444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Gündemi
05.11.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.11.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

                   

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2020 ve 06/10/2020 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Arapsuyu Mahallesi 18.919,00 m² yüzölçümlü 4107 ada 03 parseldeki Belediyemize ait 82,75 m²’lik hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2020 tarih ve E.769 sayılı yazısı.
  4. Antalya Barosu Başkanlığı ile Konyaaltı Belediyesi Başkanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde; Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulacak olan Antalya Barosu Şiddet Önleme Merkezi’nin sekretaryası, görüşme odası ve çocuk oyun odası olarak düzenlenebilecek Belediyemizce uygun görülecek bir yerin ücretsiz olarak tahsis edilip edilemeyeceği ile tahsisin uygun görülmesi halinde tahsis işlemlerinde Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02/11/2020 tarih ve 388 sayılı yazısı.
  5. İlçemiz Geyikbayırı, Aydınlık, Zümrüt, Doyran Dağ, Aşağıkaraman ve Doyran Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için ayrı ayrı birer adet bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2950 sayılı yazısı.
  6. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 02/11/2020 tarih ve 322 sayılı yazısı.
  7. Mülkiyeti Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve E.360 sayılı yazısı.
  8. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2948 sayılı yazısı.
  9. Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2020 tarih ve E.2949 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve E.2953 sayılı yazısı.