444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ağustos Ayı Meclis Gündemi
06.08.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

                   

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2020 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.2006 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1985 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1984 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.299 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporu.
 7. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.300 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 8. İlçemiz sınırları içerisinde 6831 sayılı Orman Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği kapsamında kalan ve Orman Bölge Müdürlüğü alanları içerisinde bulunan Mesire Yerlerinin, Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiralanması ve izin verilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2020 tarih ve E.605 sayılı yazısı.
 9. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 19 nolu Meclis Kararı ile Belediye Başkanımız Semih ESEN’e verilen borçlanma yetkisinin “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi” şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.1030 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1990 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.1992 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2020 tarih ve E.1999 sayılı yazısı.