444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ağustos Ayı Meclis Gündemi
02.08.2019 15:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/08/2019 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 07/06/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1366 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca; İlçe Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nde görev yapmak üzere gizli oyla beş asil, beş yedek üye seçiminin yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 430 sayılı yazısı.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca; İlçe Murakabe Heyeti’nde görev yapmak üzere gizli oyla beş asil, beş yedek üye seçiminin yapılmasını isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 429 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Sarısu Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1365 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Bahtılı Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1367 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Gökçam Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1368 sayılı yazısı.

 

 1. Tasarrufu Belediyemize ait EXPO Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binası olarak belirlenmiş 406 m²’lik alanın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği’ne tahsis edilip edilmeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunlar Derneği arasında 5 yıl süreli işbirliği protokolü düzenlenmesi ile protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1383 sayılı yazısı.

 

 1. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı "Sosyal Kalkınma" Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına "Göçerlerin Yaşamlarına Yeni Bir Dokunuş" başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmek üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 114 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz ile Üniversiteler arasında “Eğitim, Öğretim, Araştırma, Uygulama ve İşbirliği Protokolü” imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 113 sayılı yazısı.

 

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçemizdeki hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların ücretlerinin (uygulama ücretleri hariç) Belediyemiz tarafından karşılanması için, ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 115 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde münhal bulunun 7. dereceli Ebe kadrosunun kaldırılarak yerine 5. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/07/2019 tarih ve 1137 sayılı yazısı.

 

 1. Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmetlerinden 2019-2020 öğretim dönemi içerisinde yararlanacakların ödemesi gereken ücretlerin belirlenmesini isteyen, Kreş Müdürlüğünün 11/07/2019 tarih ve 119 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/07/2019 tarih ve 1407 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/07/2019 tarih ve 1374 sayılı yazısı.