444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Doyran Çamlıbel Mahallesi Kadastro İlanı
03 Şubat 2021

Antalya İli Konyaaltı İlçesi Doyran Çamlıbel Mahallesi sınırları içinde bulunan taşınmaz malların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesi ve 25/10/2018 tarih 30576 sayılı Kadastro güncelleme yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrası, tkgm'nün 2018/13 sayılı genelgesinin 21. maddesi ve 2009/7 sayılı genelgenin 2. maddeleri gereğince 6831 sayılı kanuna göre Orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş olan orman alanları içinde 6831 sayılı kanunun 1. maddesine göre orman sayılmadığından orman sınırı dışında bırakılan yerler ile çalışma alanı sınırı içerisinde kalan ancak, 3402 sayılı kanununun yayım tarihi olan 09/07/1987 tarihinden önce, mülga 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanunu ile 5602, 509 ve 766 sayılı tapulama kanunlarına göre yapılan kadastro/tapulama çalışmaları sırasında, kadastroya tabi tutulmayarak tespit harici bırakılan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlerden olup, kimsenin kullanımında
olmayan yerlerin kadastro çalışmalarının yapılmasına imkan sağlandığı;

Bu kapsamda; Antalya ili Konyaaltı İlçesi Doyran Çamlıbel Mahallesinde kadastro çalışmaları tamamlanan taşınmaz mallara ait 15 günlük bilgilendirme askı ilanının mutat vasıtalarla 03/02/2021 ila 17/02/2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkarılmıştır.

Askı ilanı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1045