444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Planı değişikliği
06 Temmuz 2018

                                     

 

 

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İ   L   A   N

 

  İlçemiz Sarısu Mevkiinde bulunan Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı kapsamında kalan alanı kapsayan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2018 tarih ve 96285 sayılı Olur'ları ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13/a maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

  İlçemiz Sarısu Mevkiinde bulunan Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı kapsamında kalan alanı kapsayan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 05.07.2018 ila 05.08.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

 

 

Okunma Sayısı: 363