Duyurular
Hızlı Erişim > Duyurular
İmar Uygulaması İlanı
23 Şubat 2024

İLAN

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 8912 ada 1 nolu parsel, 8913 ada 1 nolu parsel ile 0/1 ila 0/3 ile gösterilen ihdas alanlarına ilişkin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddelerine göre hazırlanan arazi düzenlemesi Konyaaltı Belediyesi Encümeninin 22.11.2023/625 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 08.02.2024/63 sayılı kararları onanmış olup Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

 

ASKIYA ÇIKIŞ :23/02/2024

ASKIDAN İNİŞ :25/03/2024