444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Temmuz Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Belediye Başkan V. Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ayhan Adnan ABAY, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Toplantıya katılamayan Meclis Üyesi; Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Fatma DURMUŞ ve Önder ÖNEN mazeretli sayıldılar. Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ; gündemin 4. maddesi görüşülürken mazeretini bildirerek toplantıdan ayrıldı.

 

 

Belediye Meclisimizin 05/07/2018 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Belediye Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

  1. KARAR NO: 53= Verilen önergenin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 54= Konyaaltı Belediyesi 21. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara; Türkiye Güreş Federasyonunca belirlenen 2018 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül tablosunda belirtilen miktarlarda ödüllerin verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 55= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile oluşturulan; Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonu, Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Tarım ve Kırsal Araştırma Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, AB ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonlarının 5’er üyeden oluşmaları oy birliği ile kabul edilerek, komisyonlara üye seçimi gerçekleştirilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 56= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2018 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 57= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı tadilatı ile kamu alanından çıkarılarak ticari alan ya da konut alanına tahsis edilmesi, kabul edilmemesi halinde kamulaştırılarak emsal rayice göre bedelinin ödenmesi, idareye ait taşınmazın trampası, mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden ödeme yapılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının 

  1. kullandırılması, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi rayiç piyasa değerinin ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla trampa edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. KARAR NO: 58= Çocuk istismarı vakalarının artması, sorunun tespitine ve koruma sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması, tüm kurumlarımız ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olunması, gerekli önlemlerin alınması için, bu sorunla mücadele eden ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği” ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere de Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.