444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

           

Hazirun: Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK,Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri; Onur DURUK, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Abdurrahman YILMAZ, Ruhi BEŞİKTAŞ ve Önder ÖNEN mazeretli sayılmışlardır.

 

Belediye Meclisimizin 03/04/2018 tarihli Nisan ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2018 yılı Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 37= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2017 yılı faaliyet raporu; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK,Gaye DOĞANOĞLU ve Elif İSTEK’in çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri;Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER ve Meclis 1. Başkan V. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 38=5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Nazife DEMİRTAŞ ve Buket DAĞLI encümen üyeliğine seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 39= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyeleri; Fatma DURMUŞ, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Nurten ERENLER ve Durali KOLPAK; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Ali POLAT, Buşra ÖZDEMİR, Ünal CANKO ve Osman Ali ECİŞ oy birliği ile seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 40= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 41= İlçemiz Hurma Mahallesinde 12131 ada 06 ve 07 numaralı imar parsellerindeki tahliye kanallarının düzenlenmesi ve imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 42= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 43= İlçemiz Geyikbayırı, Doyran, Çağlarca, Hisarçandır, Çitdibi, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallelerinde bulunan mevzii imar planlarına ait plan notu revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 44= İlçemiz Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 45= Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yapılmakta olan projeler ve inşaatlarda oluşan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan imar planı notu revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.