444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Mart Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/03/2018 tarihli Mart ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Hazirun: Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK,Gaye DOĞANOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU, Ali DÜDÜKÇÜ.

 

Toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri; Onur DURUK, Elif İSTEK ve Önder ÖNEN mazeretli sayılmışlardır. Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ 2. oturuma katılmamıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 25= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 26=İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının da imar planlarında revizyonunun yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 27= İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 28= Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Snowboard ve Kayak Eğitimi Cihazı ile Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri yetkilendirmeye Başkan Yardımcısı Tuncay SARIHAN’ın yetkili kılınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 29= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 30= Belediyemiz hizmetleri ile 2018 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 12.000.000,00.-(Onikimilyon)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 31= İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 32= İlçemiz Hurma Mahallesinde 12131 ada 06 ve 07 numaralı imar parsellerindeki tahliye kanallarının düzenlenmesi ve imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 33= Belediyemizce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Güç ve Kadın” konulu resim yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 34= Belediyemizce; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2017 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 248.567,60.-TL’ye kadar nakdi yardım verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 35= Belediyemiz hizmetleri ile 2018 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 12.000.000,00.-(Onikimilyon)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK ve Gaye DOĞANOĞLU’nun ret oyuna karşın, Milliyetçi Hareket Partisi gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Buşra ÖZDEMİR, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 36= 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Güç ve Kadın” konulu resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödül miktarlarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 1.’lere: 1.500,00 TL, 2.’lere: 1.000,00 TL, 3.’lere: 500,00 TL olması, oy birliği ile kabul edilmiştir.