444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Şubat Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/02/2018 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Hazirun: Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER, Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK, Ruhi BEŞİKTAŞ, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ, Buşra ÖZDEMİR.

 

Mazeretli Meclis Üyeleri: Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Gaye DOĞANOĞLU ve Ali TAŞKIN. Mazeretsiz katılmayan Meclis Üyeleri: Mehmet HACIARİFOĞLU, Onur DURUK, Ömer Faruk DALBUDAK ve Önder ÖNEN.

 

1-      Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 14= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 15=Mülkiyeti Belediyemize ait Hurma Mahallesi 20093 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, Bağımsız Meclis Üyesi Buşra ÖZDEMİR’in, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN, Nurten ERENLER ve Meclis Başkanı Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 16= Mülkiyeti Belediyemize ait Siteler Mahallesi 4247 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulamaimar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 17= İlçemiz Hurma Mahallesi 9972 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 18= Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na 99651 Ticaret Sicil No, 100966 Oda Sicil No ve 0577082477900001 MERSİS no ile kayıtlı bulunan, beheri 500,00.-(Beşyüz)TL değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50.000,00.-(Ellibin)TL değerindeki Konyaaltı Tem.İnş.Org.Tic. San.A.Ş.’yi hiçbir bedel ve karşılık gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen Ahmet Hakan DENİZ’in talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 19= Antalya'nın kongre ve toplantı turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla, Antalya Tanıtma Vakfı (ATAV) tarafından kurulan Antalya Kongre Bürosu’na, Belediyemizin üye olmasının ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 20= İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planlarına işlenmesi ve Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarının imar planlarında revizyon yapılması için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 21= İlçemiz Hurma Mahallesi 9969 ada 01 nolu parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 22= İlimizde yürütülen “Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet ve Töre Namus Cinayetleri ile Mücadele Projesi” kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınlara ve çocuklarına yönelik koruma hizmetleri verilmesi ile iş ve işlemlerinin Belediyemiz eliyle yürütülmesi gerektiğinden; Belediyemize ait Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi 106. Sokak Sezer Apartmanı Kat:1 No:2/3 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan dairenin, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneğine bedelsiz tahsisine ilişkin Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 74 sayılı kararının iptal edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 23= Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na 99651 Ticaret Sicil No, 100966 Oda Sicil No ve 0577082477900001 MERSİS no ile kayıtlı bulunan, beheri 500,00.-(Beşyüz)TL değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50.000,00.-(Ellibin)TL değerindeki Konyaaltı Tem.İnş.Org. Tic.San.A.Ş.’yi hiçbir bedel ve karşılık gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen Ahmet Hakan DENİZ’in talebinin kabulüne ve söz konusu şirketin sermayesinin 50.000,00.-(Ellibin)TL’den 100.000,00.-(Yüzbin)TL’ye çıkartılmasına, Konyaaltı Belediyesi’nin hisse oranının %100 olarak belirlenmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek sermaye katılım payının bütçede tertip açılarak ödenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 24= Antalya'nın kongre ve toplantı turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla, Antalya Tanıtma Vakfı (ATAV) tarafından kurulan Antalya Kongre Bürosu’na, Belediyemizin üye olması Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonundan ve yıllık üyelik aidatı olan 2.500,00 Euro’nun tahakkuk tarihindeki Merkez Bankası kurları (efektif alış) esas alınarak ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.