444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Ekim Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 05/10/2017 ve 11/10/2017 tarihli Ekim Ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 97= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 98= Belediye Başkanlığımızın 2018 yılına ait, hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 99= Belediyemizin 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 100=Belediyemiz Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliklerine ilişkin hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 101=Hurma Mahallesi Değirmengözü mevkiinde orman sınırları ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 102= Liman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarısu Doğal Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 103= Hurma Mahallesi 9165 ada 01 parselde hastane yapılabilmesi için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 104= Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2011/20 sayılı dosyası (birleşen dosya Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas No: 2017/31) ile görülmekte olan davanın kabulüne karar verilip verilmeyeceğinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 105= İlçemiz Uluç Mahallesi 1164 Sokak No:3 adresinde faaliyet gösterecek olan“Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi”nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı ile Yaşlı Kreşi hizmetlerinden yararlanacakların 2017 yılı için ödemesi gereken ücretin belirlenmesinin görüşülmek üzere Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 106= Hurma Mahallesi Değirmengözü mevkiinde orman sınırları ile Uygulama İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 107= Liman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarısu Doğal Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 108= Hurma Mahallesi 9165 ada 01 parselde hastane yapılabilmesi için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 109= Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı İdare Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın red oyuna karşın; MHP gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri; Av. Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY,Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 110= Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/10/2017 gün ve 15 nolu raporu, Belediyemizin 2018 yılı bütçe kararnamesi, gelir tarifesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2018 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve kadro cetvelleri, AKP Gurubundan Meclis Üyeleri; Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP Gurubundan Meclis Üyeleri; Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP Gurubundan Meclis Üyeleri Av. Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY,Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 111= İlçemiz Uluç Mahallesi 1164 Sokak No:3 adresinde faaliyet gösterecek olan “Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi”nin Çalışma Usül ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonundan geldiği şekliyle kabulü ile Yaşlı Kreşinden faydalanacaklardan alınacak 2017 yılı için aylık ücretin ise kişi başı her türlü vergi dahil olmak üzere 500,00-(beşyüz)TL’sı olması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.