444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Temmuz Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 06/07/2017 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 70= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile oluşturulan; Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonu, Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Tarım ve Kırsal Araştırma Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, AB ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonlarının 5’er üyeden oluşmaları oy birliği ile kabul edilerek, komisyonlara üye seçimi gerçekleştirilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 71= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2017 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 72= Liman Mahallesi 8904 ada 13 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 73=Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 74=3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesi gereğince, İlçemiz; Gökçam ve Kır Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere, Gökçam Mahallesi’ne; Ömer ÜNAL, İrfan TAŞAR, Mehmet AKTAŞ, Mustafa İMECİK, Mahmut ÇETİN ve Mehmet AKTAŞ; Kır Mahallesi’ne; Musa KILLAR, Erol AKTAŞ, Ahmet KARABULUT, Ömer GÜVENÇ, Ali ÇALIŞKAN ve Nizamettin ÖGKE’nin seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 75= Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara verilecek ödül miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 76= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2017 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 77= Siteler Mahallesi 20308 ada 01 parselde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ile Uncalı polis lojmanları arasında kalan yaya yolu için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 78= Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 79= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve sonradan taşınmazın rayiç değerine kadar arttırılarak uzlaşmaya tabi olmak kaydıyla dava konusu taşınmazdaki müvekkillere ait hisselerin mülkiyet hakkının bedel karşılığı devri konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 80= Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara; Türkiye Güreş Federasyonunca belirlenen 2017 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül tablosunda belirtilen miktarlarda ödüllerin verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 81=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/07/2017 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 5. dereceli Mühendis’e 1.982,00.-TL ödenmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.