444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Haziran Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/06/2017 tarihli Haziran ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 60=Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin gündemin 6. maddesinin gündemden çekilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 61= Belediyemizin 2017 Yılı Ek Bütçe tasarısının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 62= 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 63=Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 1 numaralı parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 64=Belediyemiz sınırları dâhilinde belirlenmiş alanlarda uygulanmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu ilave edilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 65= Hurma Mahallesi 8904 ada 13 numaralı parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 66= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi uyarınca kamulaştırma bedeli yerine idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş eşdeğer bir taşınmaz malı ile trampa edilmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve ilgili mevzuat gereği kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin nakdi ödenmesi, yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi ve ecrimisil bedeli ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 67= 2017 yılı ek bütçesine ilişkin 01/06/2017 tarih ve 06 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Bütçe Kararnamesi, Gider Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ve Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 68= Belediyemizce; Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasının ek bendine uyarınca, 2016 yılı genel bütçe vergi gelirlerimizden Belediyemize tahakkuk eden payın binde yedisi olan 199.475,63.-TL nakdi yardım olarak verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 69= Belediyemiz sınırları dâhilinde belirlenmiş alanlarda; 01.05.1999 tarihinden önce yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına plan notu ilavesinin yapılması,İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.