444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Nisan Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarihli Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 50= Verilen önergenin gündemin 6. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 51= Verilen önergenin gündemin 7. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 52= Verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 53= Belediyemizin 2016 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 54= Arapsuyu Mahallesi 3780 ada 10 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 55= Arapsuyu Mahallesi 8958 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 56= İlçemizde; her türlü suçlunun, kaçağın barınmasına ve pek çok suçun işlenmesine ortam hazırlayan, güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk, denetimsiz, kontrolsüz yerlerin tespit edilerek, görüntü ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ile bu yerlere giriş ve çıkışın sağlanmaması açısından panel yapı malzemeleriyle ilgililerince kapattırılması; ilgililerince kapatılmaması halinde de Belediyemizce kapatılarak, masraflarının ilgililerinden tahsil edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 57= Belediye Meclisimizin 05/02/2010 tarih ve 21 sayılı kararıyla, 25 yıl süre ile Polis Merkez Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait resmi kurum alanı olarak planlı 681 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 8291 ada 02 parselde bugüne kadar inşai herhangi bir işlem yapılmaması ve kullanılmamış olması sebebiyle, söz konusu meclis kararıyla yapılan tahsis işleminin Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) fıkrasına istinaden iptal edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- KARAR NO: 58= İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanabilmesi amacıyla, imar planında pazar yeri olarak planlı 20263 ada 01 parsel (Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi No: 62) ile 8880 ada 01 parselde (Hurma Mahallesi 277 Sokak No:4), Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin 5. maddesinin 2. fıkrasına göre pazar yerleri kurulması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 59= Belediyemizin 2016 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU ve Elif İSTEK’in çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Edip Kemal BAHADIR, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.