444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
Meclis Karar Özetleri


Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Mart Ayı
Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarihli Mart ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 31= 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı kategorisinde 3. olarak başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçisi Turan BALABAN’a başarısı sebebiyle, Belediyemizce 20.000,00.-TL(YirmibinTürkLirası) ödül verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- KARAR NO: 32= İşletme Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 33= Sarısu Mahallesinde yer alan TEİAŞ indirici merkezine ulaşım sağlayan mevcut yola ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 34= Hurma Mahallesi 20093 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN VE Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 35= Arapsuyu 629 parselin imar gittileri olan Arapsuyu 20078 ada 02, 20075 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin diğer hissedarlara 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (h) ve (g) fıkralarına istinaden sulh yoluyla 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 68 sayılı kararının, söz konusu parsellerin satışının yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi; Ak Parti gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN VE Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 36= Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu imar parseli için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 37= Uncalı Mahallesi 20263 ada 01 nolu parsel (pazar alanı) ve çevresi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 38= Doyran Mahallesi 20515 ada 72 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 39= Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2015/1087, K:2017/59 sayılı kararı ile iptal edilen Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkii için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 40= Doyran Mahallesi 20515 ada 72 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- KARAR NO: 41= Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2015/1087, K:2017/59 sayılı kararı ile iptal edilen Mollayusuf Mahallesi Karamersin Mevkii için yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.