444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 06/04/2017 tarihli Nisan ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 42=5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2016 yılı faaliyet raporu; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis 1. Başkan V. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 43= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR, Ayhan Adnan ABAY ve Nail AVCI encümen üyeliğine seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 44= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyeleri Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Durali KOLPAK; İmar Komisyonuna Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Ömer Faruk DALBUDAK, Ömer ÖZGÜR, Halil Tolga AYVAZOĞLU ve Osman Ali ECİŞ oy birliği ile seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 45=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda vatandaşlarımızın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve ilgili mevzuat gereği kamulaştırmasız el atılan müvekkil taşınmazının bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; İlgi (a) dilekçeye konu uygulama imar planında Trafo olarak planlı Arapsuyu 6244 ada 1 ve 6242 ada 2 parsellere T.E.D.A.Ş tarafından trafo yapılmak suretiyle fiilen el atılan parseller için kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun T.E.D.A.Ş’a ait olması nedeniyle reddine, ilgi (c) dilekçeye konu uygulama imar planında İlköğretim Okulu olarak planlı Arapsuyu 6248 ada 2 parselde kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine ve ilgi (b) dilekçeye konu açık spor tesis alanı olarak planlı Arapsuyu 6238 ada 1 parselde E=0.03 emsalli yapılaşma koşulu ile futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabileceği belirtilen parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 46=Konyaaltı Belediye Meclisi 01.09.2016 gün ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 1315 sayılı kararı ile onanan, Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla ret edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 47= Uncalı Mahallesi 20263 ada 01 nolu parsel (pazar alanı) ve çevresi için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 48= Arapsuyu 8958 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 49= Arapsuyu Mahallesi 3780 ada 10 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.