444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Şubat Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarihli Şubat ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 14=Verilen önergenin gündemin 15. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 15= Verilen önergenin gündemin 16. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 16= Konyaaltı Belediye Meclisi 01.09.2016 gün ve 121 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 gün ve 1047 sayılı kararı ile onanan, Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 2 (iki) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nünçekimser oyuna karşın, AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın, CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla ret edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 17=Konyaaltı Belediye Meclisi 01.07.2016 gün ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve 949 sayılı kararı ile onanan, Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parsel için yapılan uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 18=Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 19= Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 20= Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında Konyaaltı Belediyesi Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Alışveriş Merkezi olarak planlı, 4419 m² yüzölçümlü Siteler Mahallesi 20236 ada 01 parselin Belediyemizce hazırlanan mimari avan proje ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün; CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 21= Mülkiyeti Belediyemize ait 2276 m² yüzölçümlü uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı, Hurma Mahallesi 9976 ada 08 parseldeki mevcut yapının Belediyemizce yıkılması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak Proje ve Etüt Müdürlüğünce hazırlanan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün; CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 22= Tasarrufu Belediyemize ait uygulama imar planında park alanı olarak planlı, Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Caddesi arasındaki 25903 m² yüzölçümlü EXPO 2016 Parkı içerisindeki her biri 188 m² kullanım alanı bulunan 2 adet büfenin kira bedeli karşılığında 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün; CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 23= Tasarrufu Belediyemize ait Toros Mahallesi 4165 adanın güneyindeki Atatürk Bulvarı üzerindeki park alanı içerisindeki mevcut büfenin revizyonunun yapılarak, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak Proje ve Etüt Müdürlüğünce hazırlanan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün; CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 24= 2017 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanan “Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı İşi” finansmanında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 25.000.000,00.-(YirmibeşmilyonTürkLirası)TL’ye kadar borçlanılması ve Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 25= 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı kategorisinde 3. olarak başpehlivanlık güreşleri yapmaya hak kazanan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüz Güreşçisi Turan BALABAN’a başarısı sebebiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Belediyemizce ödül verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 26= İşletme Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 27= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi ve ilgili mevzuat gereği kamulaştırmasız el atılan müvekkil taşınmazın bedelinin ödenmesi yahut bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 28= İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesi 914-915-916-918 Sokaklarda çarşamba günleri kurulan açık pazaryerinin, Pazaryerleri Kuruluş Komisyonunca herhangi bir uygunsuzluğu olmadığı tespit edilen Öğretmenevleri Mahallesi 5673 ada 01 parsele taşınması, Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğinin 5. ve 10. maddesi uyarınca; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 29= Hurma Mahallesi 20093 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18-  KARAR NO: 30= 2017 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanan “Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı İşi”nin finansmanında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere, yine aynı kanunun 68. maddesinin (e) bendine uygun olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle, 25.000.000,00.-(YirmibeşmilyonTürkLirası)TL’na kadar borçlanılması, bu konuda Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın, MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün; CHP gurubundan Meclis ÜyeleriMehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI, Halil ZENGİN ve Meclis Başkanı Av. Cansel TUNCER’in kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.