444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Aralık Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/12/2016 tarihli Aralık ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-   Belediye Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-   KARAR NO: 165= Verilen önergenin gündemin 11.maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-   KARAR NO: 166= Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-   KARAR NO: 167= Etüd Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-   KARAR NO: 168= Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-   KARAR NO: 169= Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 170= Basın ve Yayın Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 171= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması bunun mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç bedelin ödenmesi, eşdeğer bir taşınmazla trampa (takas) edilmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek arsanın rayiç piyasa değerinin ödenmesi veya bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; İlgi (a) dilekçeye konuHurma 8880 ada 1 parseldeBelediyemizce fiilen el atılmamış ve müdürlüğümüz bütçesinde kamulaştırma işlemi için yeterli ödenek ayrılmamış olması nedenleriyle uygun görülmediği, ilgi (b) dilekçeye konu uygulama imar planında İlkokul olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 4096 ada 1 parselde kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine ve İlgi (c) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı, Trafo, Park ve Otopark planlı Arapsuyu 6250 ada 1 parselde açık spor tesis alanı olarak planlı kısım için E =0.03 emsalli yapılaşma koşulu ile futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 172= Bahtılı Mahallesi 20444 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Bağımsız Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ’ın ret oyuna karşın; MHP gurubundan Ali TAŞKIN ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Taner CİHANTİMUR, Şafak OTUZALTI, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

10-   KARAR NO: 173= Gürsu Mahallesi; 20176 ada 01 ve 03, 20181 ada 01, 20169 ada 01 nolu parseller ile Uncalı Mahallesi; 20165 ada 01, 20155 ada 01, 20235 ada 01 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Durali KOLPAK, Gaye DOĞANOĞLU, Elif İSTEK ve Bağımsız Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ’ın çekimser oyuna karşın; MHP gurubundan Ali TAŞKIN ve Ali DÜDÜKÇÜ ile CHP gurubundan Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Taner CİHANTİMUR, Şafak OTUZALTI, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ömer ÖZGÜR, Buket DAĞLI ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 174= 2016 yılı bütçesinden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 ekonomik koduna 7.100.000,00.-TL ve Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yer alan 46.07.22.31.06.1.0.5.03.4.2.90 ekonomik koduna 1.000.000,00.-TL ödenek aktarılmasının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 175= 2016 yılı bütçesinden yetmeyeceği anlaşılan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.05.01.3.1.5.03.5.1.04 ekonomik koduna; Plan ve Proje Müdürlüğünün 46.07.22.41.6.9.6.5.06.5.7.90 ekonomik kodundan 3.000.000,00 TL ve 46.07.22.41.6.9.6.5.06.7.7.04 ekonomik kodundan 1.000.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğünün 46.07.22.32.6.2.0.5.03.8.6.01 ekonomik kodundan 1.500.000,00TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 46.07.22.36.8.1.0.5.06.5.7.90 ekonomik kodundan 1.200.000,00 TL, 46.07.22.36.8.1.0.5.06.7.2.02 ekonomik kodundan 100.000,00 TL, 46.07.22.36.8.1.0.5.06.7.2.03 ekonomik kodundan 100.000,00 TL ve 46.07.22.36.8.1.0.5.06.7.2.01 ekonomik kodundan 200.000,00 TL olmak üzere toplam 7.100.000,00 TL aktarılması; yine yetmeyeceği anlaşılan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.31.06.1.0.5.03.4.2.90 ekonomik koduna; Park ve Bahçeler Müdürlüğü 46.07.22.36.8.1.0.5.06.7.2.01 ekonomik kodundan 300.000,00TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 46.07.22.30.5.9.9.5.06.5.7.02 ekonomik kodundan 200.000,00 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 46.07.22.38.5.1.0.5.06.5.7.90 ekonomik kodundan 500.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.000,00 TL ödenek aktarılması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.