444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Kasım Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 02/11/2016 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 154=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı tadilatı ile kamu alanından çıkartılarak ticari veya konut alanı tahsis edilmesi, plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması bunun mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç bedelin ödenmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek rayiç piyasa değerinin ödenmesi, taşınmazların kamulaştırılarak emsal rayice göre bedelinin ödenmesi, Belediyemize ait eşdeğer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; İlgi (c) dilekçeye konu Arapsuyu 6404 ada 03 parsel ve ilgi (e) ve ilgi (l) dilekçelere konuHurma 8880 ada 01 parseldeBelediyemizce fiilen el atılmamış ve müdürlüğümüz bütçesinde kamulaştırma işlemi için yeterli ödenek ayrılmamış olması nedenleriyle uygun görülmediği, ilgi (a) dilekçeye konu uygulama imar planında Meslek Lisesi olarak planlı Hurma Mahallesi 8855 ada 01 parselde, ilgi (d) ve ilgi (j) dilekçelere konu imar planında Ortaokul olarak planlı Hurma Mahallesi 8852 ada 03 parselde, ilgi (k) dilekçeye konu imar planında İlkokul olarak planlı Siteler Mahallesi 4254 ada 01 parselde kamulaştırma yetki ve sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanlığına ait olması nedeniyle reddine ve İlgi (b) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı ve Trafo olarak planlı Hurma mahallesi 8878 ada 01 parselde,  ilgi (g) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı, Trafo, Park ve Otopark planlı Arapsuyu 6250 ada 01 parselde, ilgi (ı) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 6238 ada 01 parselde açık spor tesis alanı olarak planlı kısım için E =0.03 emsalli yapılaşma koşulu ile futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, İlgi (f) dilekçeye konu uygulama imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı Arapsuyu mahallesi 20142 ada 02 parselde E=0.40 emsalli yapılaşma koşullu kütüphane, sergi salonu, müze, sinema, tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yaşlı ve engelli evi, rehabilitasyon merkezi gibi yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek, İlgi (h) dilekçeye konu uygulama imar planında Rekreasyon Alanı olarak planlı Arapsuyu mahallesi 20155 ada 1 parselde E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu ile kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararları ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her türlü sportif faaliyetlerine ilişkin bir yada birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-   KARAR NO: 155= Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-   KARAR NO: 156= Etüd Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-   KARAR NO: 157= Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-   KARAR NO: 158= Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 159= Basın ve Yayın Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen, yönetmelik taslağının görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 160= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 161= Bahtılı Mahallesi 20444 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-   KARAR NO: 162= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planının düzeltilerek eski haline getirilmesi ve taşınmaz üzerinde mülkiyet haklarını kullanmalarını engelleyen tüm sınırlamaların ortadan kaldırılması ve bunun mümkün olmaması halinde hissenin rayiç değerinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 163= Gürsu Mahallesi; 20176 ada 01 ve 03 nolu parseller, 20181 ada 01 parsel, 20169 ada 01 parsel ile Uncalı Mahallesi; 20165 ada 01 parsel, 20155 ada 01 parsel ve 20235 ada 01 parseli kapsayan alanlar için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 164= İlçemizde evsel katı atık tarifesinin 2015 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; su aboneliği bulunan evsel abonelerden aylık m³ başına 1,23.-TL (KDV Hariç) olarak; su aboneliği bulunan Ticari–İşyeri (Ticarethane, Umumi Tuvalet, Şantiye, Otel- Pansiyon ve özel okul vb.) abonelerden aylık m³ başına 0,60.-TL (KDV Hariç) olması; oy birliği ile kabul edilmiştir.