444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Eylül Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/09/2016 tarihli Eylül ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 108= Konyaaltı İlçemizde bulunan parklarımızdan birisinin isminin “Ömer HALİSDEMİR” isminin verilmesine ilişkin önergenin gündemin 27. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 109= Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa eden Meclis Üyesi Önder ÖNEN’den boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna, kalan süreyi tamamlamak üzere Durali KOLPAK; oy birliği ile seçilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 110= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değiştirilerek faydalı konut veya ticari alan verilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; İlgi (a) dilekçeye konu Arapsuyu 4045 ada 1 parselin imar uygulaması sonucunda kullanım fonksiyonu İlköğretim Okul Alanı olarak değişeceğinden, imar uygulaması işleminin tescili tamamlandıktan sonra bu değişiklik sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi gerekeceğinden bu aşamada reddine ve İlgi (b) dilekçeye konu uygulama imar planında Rekreasyon Alanı olarak planlı bulunan E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Arapsuyu 20155 ada 1 parsele kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararları ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her türlü sportif faaliyetlerine ilişkin bir yâda birkaç fonksiyonun bir arada bulunduğu üniteler yapılarak kullanılabilecek, belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 111= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği ve uygulama yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar planı değişikliği yapılması, yapılaşma izni veren imar planı değişikliğinin yapılması, imar plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan konum, yüzölçümü, nitelik vb yönlerden eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya kamulaştırma işleminin gerçekleştirilerek rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; İlgi (a) ve (b) dilekçelere konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Günübirlik Tesis Alanı olarak planlı E=0.20 emsalli yapılaşma koşullu Hurma mahallesi 12131 ada 6 parselde “sadece günübirlik kullanımlara dönük kara sporlarına ilişkin tesisler ile lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi gibi toplumun yararlanmasına ayrılan tesisler yapılarak kullanılabilecek”ve parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre Günübirlik Tesis Alanı olarak planlı Hurma Mahallesi 12131 ada 6 parsele E=0.20 emsalle yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 112= Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 04 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 113= Arapsuyu Mahallesi 8957 ada 04 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 114= Arapsuyu Mahallesi 3787 ada 14 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 115= Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-   KARAR NO: 116= Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 10 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 117= Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 26 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 118= Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 05 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 119= Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 120= Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391, 6392 nolu imar adaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 121= Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 122= Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 123= Norm Kadro İhdası ve Kadro Değişikliklerine ilişkin; 82 adet memur kadrosu artışına ilişkin hazırlanan I sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli, 41 adet sürekli işçi kadrosu artışına ilişkin hazırlanan V sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetveli,  Mevcut boş kadrolardan yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulan, Müdür kadrosu için hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, çalışan personellerden mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun yeni kadro tahsisine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18-   KARAR NO: 124= Konyaaltı Belediyesi’nin; Konyaaltı İlçe sınırları ile Antalya ve Türkiye’nin diğer illerinde uygulayacağı sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, engelliler, yoksul ve düşkünler, sosyal hizmet kapsamında olan kimseler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü kişi ve grupların, katılım ve çalışmalarına yönelik görev ve sorumluluklarının belirlenmesi için hazırlanan “Gönüllü Katılım Yönetmeliği” görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-  KARAR NO:125= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinden yararlanacakların ödemesi gereken ücretin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-  KARAR NO: 126= Siteler Mahallesi 1357. Sokak ile 1346. Sokağın bir bölümünün birleşiminden oluşan sokak isminin değiştirilmesinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

21-  KARAR NO: 127= Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; talep sahiplerinin plan tadilatı taleplerini geri çekmeleri sebebiyle, karar vermeye yer olmadığı; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

22-  KARAR NO: 128= Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

23-  KARAR NO: 129= Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

24-  KARAR NO: 130= Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 23 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

25-  KARAR NO: 131= Altınkum Mahallesi 6947 ada 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 ve 10 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

26-  KARAR NO: 132= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı tadilatı ile kamu alanından çıkartılarak ticari veya konut alanı tahsis edilmesi, plan değişikliği yapılarak kamu alanı vasfının kaldırılması ve konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması bunun mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden rayiç bedelin ödenmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek rayiç piyasa değerinin ödenmesi, taşınmazların kamulaştırılarak emsal rayice göre bedelinin ödenmesi, Belediyemize ait eşdeğer bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

27-  KARAR NO: 133= Konyaaltı İlçemizde bulunan parklarımızdan birisine “Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR” ismi verilmesinin görüşülmek üzere İsim Verme Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

28-  KARAR NO: 134=Konyaaltı Belediyesi’nin; Konyaaltı İlçe sınırları ile Antalya ve Türkiye’nin diğer illerinde uygulayacağı sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, engelliler, yoksul ve düşkünler, sosyal hizmet kapsamında olan kimseler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü kişi ve grupların, katılım ve çalışmalarına yönelik görev ve sorumluluklarının belirlenmesi için hazırlanan “Gönüllü Katılım Yönetmeliği”; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

29-  KARAR NO:135= Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinden yararlanacakların ödemesi gereken ücretin, çocuk başı her türlü vergi dâhil olmak üzere 500,00.-(Beşyüz)TL olmasına; diğer indirimden yararlanacak ve ücretten muaf olacak olan çocuklara ilişkin usulleri belirlenmesinde de Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin ücret başlıklı 16. maddesinde belirlenen usullerin uygulanması; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

30-  KARAR NO: 136= Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

31-  KARAR NO: 137= Arapsuyu Mahallesi 3820 ada 01 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

32-  KARAR NO: 138= Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 23 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.