444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Temmuz Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 01/07/2016 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 84= Verilen önergenin gündemin 24. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 85= 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile oluşturulan; Gençlik, Turizm, Kültür, Spor ve Eğitim Komisyonu, Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Tarım ve Kırsal Araştırma Komisyonu, İsim Verme Komisyonu, AB ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonlarının 5’er üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, komisyonlara üye seçimi gerçekleştirilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 86= 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin, 2016 yılının Ağustos ayında bir ay tatil yapması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 87=6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği ve uygulama yapılarak bölgedeki emsal yapılaşma koşullarına bağlı olarak (konut veya ticari) imar planı değişikliği yapılması, yapılaşma izni veren imar planı değişikliğinin yapılması, imar plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan konum, yüzölçümü, nitelik vb yönlerden eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin veya kamulaştırma işleminin gerçekleştirilerek rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; ilgi (b), (f), (h) ve (ı) İlgi dilekçelerde belirtilen parseller için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 88=Öğretmenevleri Mahallesi 4289 ada 06 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 89= Uluç Mahallesi 6480 ada 01 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 90= Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu imar parseli ile 6429 ada 01 nolu parseli için hazırlanan imar planı revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 91= Sarısu Mahallesi 9976 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 92= Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında Konyaaltı Belediyesi Hizmet Alanı olarak planlanan 3917 m² yüzölçümlü Mollayusuf 20025 ada 02 parselin Belediyemizce hazırlanan mimari avan proje ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak yüklenici tarafından oluşturulacak uygulama projelerine göre inşaat ruhsatı alınarak yapılması ve yapılan imalatlar sonunda yapı kullanım izin belgesi alınarak işletilmek üzere 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 93= Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 94= Arapsuyu Mahallesi 8957 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 95= Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 05 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 96= Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 97= Arapsuyu Mahallesi 3787 ada 14 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 98= Arapsuyu Mahallesi 3783 ada 26 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 99=Liman Mahallesi 6878 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18-  KARAR NO: 100= Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391 ve 6392 nolu imar adaları için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-  KARAR NO: 101= Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 10 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-  KARAR NO: 102= Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 14 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

21-  KARAR NO: 103= Çitdibi Mahallesi Tufa Yaylası 184 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

22-  KARAR NO: 104= Pınarbaşı Mahallesi 5M Migros kuzeyi ve Akdeniz Üniversitesi güneyinde bulunan alan (X bölgesi) için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

23-  KARAR NO: 105= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak faydalı alan (konut veya ticari alan) verilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

24-  KARAR NO: 106= Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa eden Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ’dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna, kalan süreyi tamamlamak üzere Buşra DİRGEN; oy birliği ile seçilmiştir.

 

25-  KARAR NO: 107= Konyaaltı Belediyesi 20. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara; Türkiye Güreş Federasyonunca belirlenen 2016 yılı yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan geleneksel ödül tablosunda belirtilen miktarlarda ödüllerin verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.