444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Haziran Ayı Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 02/06/2016 tarihli Haziran ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 73= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanlarda, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın kamusal alan vasfından çıkarılması, taşınmazın kamulaştırma bedelinin ödenmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi konularında, Belediyemiz ile uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle taleplerin reddedilmesine; ilgi (a) ve (b) dilekçeye konu uygulama imar planında Açık Spor Tesis Alanı olarak planlı E=0.03 emsalli yapılaşma koşullu Mollayusuf Mahallesi 20023 ada 03 ve Siteler Mahallesi 4239 ada 01 parsellerde futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı spor alanları, açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılarak kullanılabilecek, belirtilen parsel için maliklerin talebi üzerine tasarruf hakkı kısıtlanmayacak şekilde, Belediyemizce Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 21. maddelerine göre yapı ruhsatı verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 74= Akkuyu Mahallesi 7629 ada 04, 05 ve 06 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 75= Arapsuyu Mahallesi 6431 ada 07 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 76=Liman Mahallesi 8904 ada 10 nolu parselde, “Eğitim Alanı” ibaresinin kaldırılarak “Anaokulu” olarak gösterilmesi kaydıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 77=Arapsuyu Mahallesi 23.802 m² yüzölçümlü 4108 ada 2 nolu imar parselinde mülkiyeti Konyaaltı Belediyesi adına kayıtlı 245/11901 m²’lik hissenin; Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ve 13. maddelerine göre öğrenci yurdu yapılmak üzere ve parselin öğrenci yurdu olarak kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh düşülmesi, yapılacak olan öğrenci yurdunda tahsis süresi boyunca protokolle her yıl Konyaaltı Belediyesine 40 yeni öğrenci kontenjanı verilmesi şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis ve protokol imzalama işlemlerinde de Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 78= 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, mevcut müdürlüklere ilave olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün oluşturulması ile bir adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 757 unvan kodlu “Muhtarlık İşleri Müdürü” kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan I sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 79= Sarısu Mahallesi 9976 ada 08 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 80= Uluç Mahallesi 6480 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 81= Öğretmenevleri Mahallesi 4289 ada 06 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 82= Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 nolu parsel ile 6429 ada 01 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12-  KARAR NO: 83= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değiştirilerek faydalı konut veya ticari alan verilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer bir taşınmazla takas edilmesi, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.