444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

 

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Mart Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 03/03/2016 tarihli Mart ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 32= Verilen önergenin gündemin 8. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 33= Verilen sözlü önerge ile “Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 23.802 m² yüzölçümlü 4108 ada 2 nolu parselin, öğrenci yurdu yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi”ne ilişkin gündemin 4. maddesinin gündemden çekilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 34= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, gündemin 3. maddesinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne geri iadesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 35=Tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Boğaçayı Caddesi kesişimindeki park alanı (Dostluk Parkı) içerisindeki büfenin 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 36=Belediyemizce; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Mitolojisi” konulu resim yarışması ve seramik yarışması ile “Hayata Dokunmak” konulu öykü yarışmasında dereceye girecek eser sahiplerine verilecek ödül miktarının belirlenmesinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 37= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planı değişikliği yapılarak mülkiyet/tasarruf haklarının kısıtlanmasının ortadan kaldırılması, plan değişikliği ile kamu alanı vasfının kaldırılarak konut veya ticari alana çevrilmesi, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkının kullandırılması, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, taşınmazın kamu alanından çıkartılarak anılan bedeli değerinde takas cihetine gidilmesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan eşdeğer (aynı değerdeki) emsal bir taşınmazla takas (trampa) edilmesi, taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin veya rayiç bedelinin ödenmesi konularında Belediyemiz ile uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 38= Gürsu Mahallesi 5339 ada 02 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 39= 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Mitolojisi” konulu resim yarışması ve seramik yarışması ile “Hayata Dokunmak” konulu öykü yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine verilecek ödül miktarlarının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 1.’lere: 1.500,00.-TL, 2.’lere: 1.000,00.-TL, 3.’lere: 500,00.-TL olması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 40= Gürsu Mahallesi 5339 ada 02 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.