444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Kasım Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 151=Gündemin 12. maddesinin gündemden çekilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3-      KARAR NO: 152=Verilen önergenin gündemin 22. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4-      KARAR NO: 153= 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, boşalan Meclis Divan Kâtipliği asil üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Halil Tolga AYVAZOĞLU 31 oy alarak seçilmiştir.

 

5-      KARAR NO: 154=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; vatandaşların dilekçelerindeki takas (trampa) taleplerinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6-      KARAR NO: 155=6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; taşınmazların imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut veya ticaret alanına çevrilmesi, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususlarında Belediyemizle uzlaşma talepleri, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; vatandaşların dilekçelerindeki takas (trampa) taleplerinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; dilekçelere konu parsellerde maliklerin talebi halinde İmar Kanununun 33. ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

7-      KARAR NO: 156= Arapsuyu Mahallesi 1998 m² yüzölçümlü 10722 ada 06 parsel alan içerisinde yapılacak binanın kaba inşaatı (betonarme, karkas ve tuğla duvar işlerinin) Bileydi İnş. Tur. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması kaydıyla binaya “Aynur-İrfan Kamil BİLEYDİ Yaşlı Kreşi (Yaşlı Bakım Evi)” ismi verilmesi ve sözleşme yapmak üzere de Belediye Başkanımız Sayın Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8-      KARAR NO: 157= 6487 sayılı yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılması, takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelin tazmini hususların da Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 158= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6424 ada 01, 6422 ada 02 ve 05, 20008 ada 02, 20012 ada 02, 20016 ada 02, 20018 ada 03, 20061 ada 01, 20062 ada 02, 20063 ada 01, 20064 ada 02, 20071 ada 01, 20073 ada 02 ve 20077 ada 01 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

10-  KARAR NO: 159= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 06 ve Hurma 9928 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

11-  KARAR NO: 160= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 02, Hurma 8855 ada 01 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 02, 9178 ada 02, Duraliler 4252 ada 01 ve Akkuyu 4149 ada 06 parsellerin Belediyemizce kısa, orta ve uzun vadede kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesini isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin karşılanamayacağı, kamulaştırma bedeli ödenmesi taleplerinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı, plan değişikliği hususundaki taleplerin de karşılanmasının ilgili mevzuata göre de mümkün olmaması nedenleri ile uzlaşma taleplerinin reddedilmesine; parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12-  KARAR NO: 161= Kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu Arapsuyu 6068 ada 01 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin esas kurumumuzun görüşünü isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin, maliklerince kamulaştırmasız el atma nedeni ile uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

13-  KARAR NO: 162= Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 01 ve 6250 ada 01 parsellere ilişkin uzlaşma talepleri, bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun olmadığı ve plan değişikliği talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı görüldüğünden uzlaşma taleplerinin reddedilmesinin uygun olacağı ile parsel maliklerinin talebi halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında şartların gerçekleştirilmesi halinde ruhsat verilmesi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

 

14-  KARAR NO: 163= Serbest Bölge Trafo Merkezinin bulunduğu alan için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

15-  KARAR NO: 164= 6878 ada 01 ve 02 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

16-  KARAR NO: 165= 5338 ada 12 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

17-  KARAR NO: 166= Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile ret edilmiştir.

 

18-  KARAR NO: 167= Yarbaşçandır 1144 ve 2767 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

19-  KARAR NO: 168= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu 20008 ada 02 ve Arapsuyu 20074 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

20-  KARAR NO: 169= 12116 ada 02 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

21-  KARAR NO: 170= Sarısu, Hurma ve Liman Mahallelerinde yağmur suyunun tahliyesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

22-  KARAR NO: 171= 6360 sayılı Kanun gereğince re’sen Belediyemize devredilmiş olan Akdamlar, Çağlarca ve Hacısekiler Mahallelerinde bulunan Akdamlar C tipi Mesire Yeri, Çağlarca C tipi Mesire Yeri ve Hacısekiler C tipi Mesire Yeri ile Doyran Andızlı Tepe mevkiinde bulunan 6,59 hektarlık C tipi Piknik ve Mesire alanı içerisinde bulunan kiracılardan alınacak tahsis ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.