444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Nisan Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

 

Belediye Meclisimizin 08/04/2014 tarihli Nisan ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Mart ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 38= Verilen önergenin gündemin 10. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3-      KARAR NO: 39=5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, iki yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Cansel TUNCER, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi İlhan BUĞDAYCI; Divan Kâtipliği asil üyeliklerine Meclis Üyesi Önder ÖNEN ve Meclis Üyesi Buşra DİRGEN, Divan Kâtipliği yedek üyeliklerine Meclis Üyesi Hacet KAVAK ve Meclis Üyesi Ali POLAT seçildiler.

 

4-      KARAR NO: 40= 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyesi Ayhan Adnan ABAY, Meclis Üyesi Edip Kemal BAHADIR ve Meclis Üyesi Hacet KAVAK encümen üyeliğine seçildiler.

 

5-      KARAR NO: 41=5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar Komisyonuna, Meclis Üyeleri Cansel TUNCER, Mehmet HACIARİFOĞLU, Şafak OTUZALTI, Taner CİHANTİMUR ve Osman Ali ECİŞ; Plan ve Bütçe Komisyonuna, Meclis Üyeleri Sıtkı SOYDAL, Ruhi BEŞİKTAŞ, Nail AVCI, Halil Tolga AYVAZOĞLU ve Durali KOLPAK oy birliği ile seçildiler.

 

6-      KARAR NO: 42=Antalya Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği meclisinde görev yapmak üzere; asil üye olarak Meclis Üyeleri İlhan BUĞDAYCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Nazife DEMİRTAŞ, Sevilay ÖZDEMİR, Ali POLAT ve Onur DURUK; yedek üyeliklere Meclis Üyeleri Nail AVCI, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Buşra DİRGEN ve Taner CİHANTİMUR seçildiler.

 

7-      KARAR NO: 43= Akdeniz Belediyeler Birliği meclisinde görev yapmak üzere; asil üyeliklere Meclis Üyeleri Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Lokman ATASOY ve Meclis Üyesi Fatma DURMUŞ; yedek üyeliklere Meclis Üyeleri Nail AVCI ve Önder ÖNEN seçildiler.

 

8-      KARAR NO: 44= 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2013 yılı faaliyet raporu; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Osman Ali ECİŞ, Gaye DOĞANOĞLU ve Elif İSTEK ile MHP gurubundan Meclis Üyeleri Ali TAŞKIN, Durmuş AVCIOĞLU ve Ali DÜDÜKÇÜ’nün çekimser oylarına karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Sıtkı SOYDAL, Önder ÖNEN, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Taner CİHANTİMUR, Şafak OTUZALTI, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ali POLAT, Ayhan Adnan ABAY, Onur DURUK, Halil Tolga AYVAZOĞLU, Nail AVCI, Ünal CANKO, Ömer Faruk DALBUDAK, Buşra DİRGEN, İlhan BUĞDAYCI, Lokman ATASOY, Hacet KAVAK, Nazife DEMİRTAŞ, Fatma DURMUŞ, Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ, Sevilay ÖZDEMİR ve Meclis 1. Başkan Vekili Cansel TUNCER’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

9-      KARAR NO: 45= 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e yetki verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.