444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Mart Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 07/03/2014 tarihli Mart ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2014 yılı Şubat ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 24= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan 8441 ada 02 parsel, 4252 ada 01 parsel, 8859 ada 02 parsel, 9178 ada 02 parsel, 8894 ada 01 parsel, 4029 ada 01 parsel ve 9948 ada 10 parselin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin kamusal alan dışına çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

3-      KARAR NO: 25= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 02, Hurma 8855 ada 01 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 02, 9178 ada 02, Duraliler 4252 ada 01 ve Akkuyu 4149 ada 06 parsellerin Belediyemizce kısa, orta ve uzun vadede kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; taleplerin teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle Belediyemizin ilgili müdürlüklerinden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

4-      KARAR NO: 26= Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 06 ve Hurma 9928 ada 02 parsellerin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin semt spor alanı dışına çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; konunun teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle Belediyemizin ilgili müdürlüklerinden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

5-      KARAR NO: 27=Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı ve okul alanı olarak planlı 6238 ada 01 ve 6250 ada 01 parsellere yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı doğrultusunda işlem yapılmasının değerlendirilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; konunun teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle Belediyemizin ilgili müdürlüklerinden görüş alınması için Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gönderilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6-      KARAR NO: 28=Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

7-      KARAR NO: 29= Mollayusuf Mahallesi 20191 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi, talep sahiplerinin imar planı değişikliğinin Belediye Meclisi gündeminden çekilmesi talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

 

8-      KARAR NO: 30= Belediyemiz sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanların belirlenmesine için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi, oy birliği ile kabul edildi.

 

9-      KARAR NO: 31= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

10-  KARAR NO: 32= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Batı Antalya Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

11-  KARAR NO: 33= Belediye Meclisimizin 04/10/2013 tarih ve 109 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10/12/2013 tarih ve 743 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

12-  KARAR NO: 34= Belediyemiz sınırları dâhilindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerlerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına yönelik hazırlanan plan notlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

13-  KARAR NO: 35= Mülkiyeti Belediyemize ait ve yapımı tamamlanmış olan parklara isim verilmesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

14-  KARAR NO: 36= Belediyemiz sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanların belirlenmesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.

 

15-  KARAR NO: 37= Mülkiyeti Belediyemize ait ve yapımı tamamlanan; Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 353 Sokak kesişimi, 4305 adada bulunan 20.550 m²’lik park alanına “Emek Parkı”, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Boğaçayı Caddesi kesişimi, 4209 adada bulunan 809 m²’lik park alanına “ATM Park”, Hurma Mahallesi 258 ve 261 Sokak kesişimi, 8872 adanın güneyinde bulunan 2.462 m²’lik park alanına “Şehit Jandarma Komando Üsteğmen Gökhan KORKUT” isminin verilmesi, Hurma mahallesi Boğaçayı Caddesi 235 Sokak kesişimi, 8765 adanın güneyinde bulunan 7.800 m²’lik park alanına “Hurma Parkı” isimlerinin verilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.