444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                           

                                                      ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

                                                          Meclis Karar Özetleri

 

 

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2014 Yılı Ocak Ayı

Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

 

            Belediye Meclisimizin 07/01/2013 tarihli Ocak ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-      Belediye Meclisinin 2013 yılı Aralık ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

 

2-      KARAR NO: 01= 21 oyun kullanıldığı gizli oylama neticesinde, Meclis Üyesi Şafak OTUZALTI 17, Taner CİHANTİMUR 20, Nurettin ARDIÇ 17 oy alarak, Denetim Komisyonuna seçildiler.

 

3-      KARAR NO: 02=5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan ve Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan, sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin, 5620 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendine göre, 2014 yılında da geçici işçi olarak çalıştırılmaları; oy birliği ile kabul edildi.

 

4-      KARAR NO: 03= Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 2013 yılında Belediyemizde 62 adet geçici işçinin 62x12=744 Adam/Ay karşılığında çalıştırılması; oy birliği ile kabul edildi.

 

5-      KARAR NO: 04=5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/01/2014 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

6-      KARAR NO: 05=Tarihi 652. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde altın kemerin sahibi olan Konyaaltı Belediyespor Kulübümüzün güreşçisi İsmail BALABAN’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca, Belediyemizce ödül verilmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

7-      KARAR NO: 06= 6487 sayılı Yasa kapsamında, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; Belediyemiz ile ortak kapalı pazar yeri işletmeciliği için anonim şirket kurulması veya pazar yeri ihtiyacı olmaması halinde imar planında değişiklik yapılması ile tahsis amacının konut alanına çevrilmesi ya da takas ile başka yerden hak tesis edilmesi veya bedelinin tazmini hususlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

8-      KARAR NO: 07= Tasarrufu Belediyemize ait Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:231 adresinde bulunan çay bahçesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne uygun olarak projelendirilerek 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi; AKP gurubundan Meclis Üyesi Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN, Nurettin ARDIÇ ve Mehmet Remzi SADİ’nin çekimser oyuna karşın; CHP gurubundan Meclis Üyesi Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Edip Kemal BAHADIR, Deniz FİLİZ, Hacet KAVAK, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Mustafa KARABULUT, Buket TÜRKYILMAZ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

 

9-      KARAR NO: 08= Gürsu Mahallesi 20184 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

 

10-  KARAR NO: 09= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; 15/01/2014 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; 8 dereceli Ekonomist’e 1.880,00.-TL, 11. dereceli Teknisyen’e 1.380,00.-TL ödenmesi; oy birliği ile kabul edildi.