444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                         Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Ayı
                         Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 01/11/2013 tarihli Kasım ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 04/10/2013 ve 09/10/2013 tarihli Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2-    KARAR NO: 121= Arapsuyu 629 parselde Belediyemize hibe edilen 6/8 hissenin imar gittileri olan Belediyemize ait Arapsuyu 20073 ada 06 parseldeki 469/4536, Arapsuyu 20075 ada 02 parseldeki 408/4108 ve Arapsuyu 20078 ada 02 parseldeki 3079/7360 hisselerin 6/8’nin kendilerine iade edilmesini isteyen vatandaşlarımızın talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle Plan ve Proje Müdürlüğüne havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-    KARAR NO: 122= Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/06/2013 gün ve 403 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 20455 ada 04 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-    KARAR NO: 123= Arapsuyu Mahallesi 4107 ada 03 nolu parselde, Antalya 1. İdare Mahkemesi kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-    KARAR NO: 124= 19j-1d, 19j-1a, 19i-2b ve 19i-2c nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-    KARAR NO: 125= Liman Mahallesi 20349 ada 01 parsel ile 20350 ada 01 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-    KARAR NO: 126= Hurma Mahallesi 6859 ada 01 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-    KARAR NO: 127= Hurma Mahallesi 6862 ada 01 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-    KARAR NO: 128= Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce; 8441 ada 02, 4252 ada 01, 8859 ada 02, 9178 ada 02, 8894 ada 01, 4029 ada 01 ve 9948 ada 10 parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-    KARAR NO: 129= Hurma Mahallesi 9936 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-    KARAR NO: 130= Batı Çevre Yoluna ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-    KARAR NO: 131= 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-    KARAR NO: 132= Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin yürürlülükten kaldırılması sebebiyle, bölgemizdeki yapı düzeninin korunması ve uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla çekme mesafelerinin tanımlanmasına yönelik hazırlanan “plan notu” düzenlenmesinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-    KARAR NO: 133= Hurma Mahallesi 8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.