444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları


                                       Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Ekim Ayı
                                       Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 04/10/2013 ve 09/10/2013 tarihli Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 06/09/2013 tarihli Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 99= Verilen önergenin gündemin 21. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 100= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2014 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 101= Belediyemizin 2014 yılı bütçe taslağının görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- KARAR NO: 102= 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 15/10/2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personeller temin edilmesi ve sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarının belirlenmesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- KARAR NO: 103= İlçemizde uygulanacak evsel katı atık tarifesinin; Belediyemizce kent temizliği hizmeti için harcanan net toplam sistem maliyetinin, 2012 yılı toplam su tüketimine bölümü sonucunda m³ başına düşen miktar olarak 10.265.487,47 TL/7.757.017 m³= 1,32 TL/m³ belirlenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN ve Mehmet Remzi SADİ’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Baki ÇELİK, Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- KARAR NO: 104= Arapsuyu Mahallesi 1621 m² yüzölçümlü 20161 ada 01 parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 979 m²’lik hissenin parselde diğer hissedar Sarılar İnşaat A.Ş.’nce gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak, inşaat yaptırılmasına; devri ve gayrimenkul satış vaadi ile kat karşılığı inşaat yaptırılması hususlarında da Belediye Encümenine yetki verilmesi; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU, İbrahim YÜKSEKVİCDAN ve Mehmet Remzi SADİ’nin çekimser oyuna karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Baki ÇELİK, Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- KARAR NO: 105= 6487 sayılı Yasa kapsamında mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların, vatandaşlarımızın talebi üzerine; imar planında değişiklik yapılarak kullanım amacının faydalı alan (konut veya ticaret) olarak planlanması hususlarında Belediyemizle uzlaşma taleplerinin görüşülmek üzere, konunun İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- KARAR NO: 106= Arapsuyu 629 parselde Belediyemize hibe edilen 6/8 hissenin imar gittileri olan Belediyemize ait Arapsuyu 20073 ada 06 parseldeki 469/4536, Arapsuyu 20075 ada 02 parseldeki 408/4108 ve Arapsuyu 20078 ada 02 parseldeki 3079/7360 hisselerin 6/8’nin kendilerine iade edilmesini isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- KARAR NO: 107= Belediye Meclisimizin; “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçici maddesinde belirtilen uygulama sınırı ve plan notlarının uygulama imar planına eklenmesine” ilişkin almış olduğu 03/05/2013 tarih, 57 sayılı kararı ile yine aynı Yönetmeliğin “madde 6.01.6 yoğunluklu yapı düzenine ilişkin tablosunun plan notu olarak uygulama imar planına eklenmesine” ilişkin almış olduğu 03/05/2013 tarih, 58 sayılı meclis kararına yönelik yapılan 1 (bir) adet itirazın, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle red edilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- KARAR NO: 108= Hurma Mahallesi 12131 ada 06 nolu parsel için Belediyemiz Meclisinin 07/06/2013 tarih ve 67 sayılı kararıyla yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 (bir) adet itiraz; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU ve Mehmet Remzi SADİ’nin itirazın kabulüne şeklindeki oylarına karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Baki ÇELİK, Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR’ın kabul oylarıyla, itiraz oy çokluğuyla red edilmiştir.

12- KARAR NO: 109= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; AKP gurubundan Meclis Üyeleri Yaşar TABUR, Cafer HADİMİOĞLU ve Mehmet Remzi SADİ’nin çekimser oylarına karşın, CHP gurubundan Meclis Üyeleri Baki ÇELİK, Nevzat ÖRS, Şafak OTUZALTI, Hacet KAVAK, Ayhan ZOR, Ünal CANKO, Orhan BUDAK, Nail AVCI, Özcan ÖZTÜRK, Taner CİHANTİMUR, Murat DENİZDELEN, İbrahim ÇOBAN, Sebahattin Güngör TONGUÇ, Hakan ŞAHİNOĞLU ve Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR’ın kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13- KARAR NO: 110= Pınarbaşı Mahallesi 19J-1a ve 20J-4d imar planı paftasında bulunan 4036 ada için hazırlanan uygulama imar planı revizyonu talebi, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile iptal edilmiştir.

14- KARAR NO: 111= Siteler Mahallesi 20İ-2d imar planı faftasında bulunan 4230 adanın güneyindeki park alanı içerisine trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- KARAR NO: 112= Zümrüt Mahallesi 19G-2c imar planı paftasında bulunan 20410 ada 143 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- KARAR NO: 113= Pınarbaşı Mahallesi Kapalı Pazaryerinin bulunduğu alan için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle ve plandaki “Kapalı DSİ Kanalı” ibaresinin “DSİ Kanalı” olarak değiştirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- KARAR NO: 114= Kuşkavağı Mahallesi 19İ-3c imar planı paftasında bulunan 20058 ada 01 parsel ile 20059 ada 02 parselde bulunan trafo alanın başka bir alana taşınmasına yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

18- KARAR NO: 115= 18H-2a ve 2b ile 19H-3d ve 3c imar planı paftalarında bulunan TF-7 Kuzey Antalya Tank Çiftliği Kışlası sınırlarının korunmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.

19- KARAR NO: 116= Antalya Büyükşehir Belediyesinin 17/06/2013 gün ve 403 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak yeniden hazırlanan 20455 ada 04 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

20- KARAR NO: 117= Arapsuyu Mahallesi 4107 ada 03 nolu parselde, Antalya 1. İdare Mahkemesi Kararı gereğince hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

21- KARAR NO: 118= 01/10/2013 tarihinde vefat eden Belediyemiz Personeli Faik ISTIL’ın isminin Belediyemiz sınırları içerinde bir parka verilmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

22- KARAR NO: 119= Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2014 yılına ait performans hedef ve göstergelerini gösteren idari performans programı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.

23- KARAR NO: 120= Bütçe Komisyonunun 07/10/2013 gün ve 2013/14 nolu raporu, Belediyemizin 2014 yılı bütçe kararnamesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, 2014 yılı finansmanının ekonomik sınıflandırılması, ayrıntılı harcama programları ile finansman programları ve memur-işçi kadro cetvelleri; oy birliği ile kabul edilmiştir.