444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Kararlar ve Komisyon Raporları

                                           Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 2013 Yılı Temmuz Ayı
                                                    Toplantısında Aldığı Karar Özetleri

Belediye Meclisimizin 05/07/2013 tarihli Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-    Belediye Meclisinin 12/06/2013 tarihli olağanüstü meclis toplantısında alınan karar özetleri, oy birliği ile kabul edildi.

2- KARAR NO: 76= Verilen önergenin gündemin 9. maddesi olarak gündeme alınması; oy birliği ile kabul edildi.

3- KARAR NO: 77= Belediyemizde münhal bulunan 10. dereceli 1 adet Bekçi kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Ekonomist kadrosunun, 10. dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Ekonomist kadrosunun, 10. dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Kütüphaneci kadrosunun, 11. dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Fizyoterapist kadrosunun, 11. dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Sosyal Çalışmacı kadrosunun, 10. dereceli 1 adet Temizlik Hizmetlisi kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Mühendis kadrosunun, 11. dereceli 1 adet Temizlik Hizmetlisi kadrosunun kaldırılarak yerine 11. dereceli Teknisyen kadrosunun ve 10. dereceli 1 adet Bekçi kadrosunun kaldırılarak yerine 8. dereceli Mühendis kadrosunun, tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- KARAR NO: 78= İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 724 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 3167 parselin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

5- KARAR NO: 79= 18H-2a ve 2b ile 19H-3d ve 3c imar planı paftalarında bulunan TF-7 Kuzey Antalya Tank Çiftliği Kışlası sınırlarının korunmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

6- KARAR NO: 80= Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda hazırlanan imar planı değişikliği teklifine ait teknik raporun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.

7- KARAR NO: 81= Mülkiyeti Belediyemize ait Liman Mahallesi 26. ve 27. Sokak kesişimi ile 8974 ada da bulunan 5790 m²’lik park alanına “Dostluk Parkı” ismi verilmesi; oy birliği ile kabul edildi.

8- KARAR NO: 82= Mollayusuf Mahallesi 20205 adada yer alan sosyal tesis alanı, trafo alanı ve resmi kurum alanının imar planı değişikli ile belediye hizmet alanı (sosyal/kültürel tesisler), camii ve trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonuna havalesi; oy birliği ile kabul edildi.